Fokus på lokalstyrets udvikling

Sæby Museum fortæller om mennesket bag politikeren, holdninger og følelser.

Lokalpolitik 26. juni 2003 08:00

SÆBY: På tirsdag åbner på Sæby Museum en usædvanlig udstilling. Den sætter fokus på lokalstyrets udvikling helt fra middelalderen frem til i dag - fra en biskoppelig styret Sæby Købstad ved en foged til det stadig mere folkelige engagement på land og i by som resultat af Grundloven af 1849 og i perioden op til. Åbningen på tirsdag af udstillingen "Byrådsvalg - mennesket bag politikeren", der frem til den 10. august kan beses i museets normale åbningstid, vil blive foretaget af amtsborgmester Orla Hav (S) og kommunaldirektør Claus Reimann Petersen for et særligt indbudt publikum. - Vi har bedt Sæby Byråds 21 medlemmer udstille på museet, fortæller museumsinspektør Bent Bang Larsen. Det betyder, at de hver især vil udstille deres bud på en personlig genstand med stor betydning for dem selv - med historien bag. - Samtidig vil de udstillende lokalpolitikere pege på den ting eller det fænomen, de mener bedst afspejler samfundet af i dag og som burde være på museum. Desuden viser udstillerne deres yndlingssted i Sæby Kommune. Baggrunden Om baggrunden for den usædvanlige udstilling, siger Bent Bang Larsen: - De fleste danskere er opdraget med den demokratiske livsform. Vi kender den fra klubber og foreningslivet. Vi ved også, at de engagerede mennesker i samfundet brænder for deres sag og prøver at gøre den gældende. - Men måske er medlemstallet hos de politiske partier i vore dage ikke repræsentativt for befolkningen som helhed. Politikerne kendes hovedsagligt gennem medierne. Kendskabet til de engagerede medborgere som mennesker, der på mange måder er en forudsætning for et repræsentativt demokrati, er i vore dage ikke en given sag. - Derfor har vi valgt på udstillingen at sætte fokus på mennesket bag politikeren, så der bliver tale om en udstilling om holdninger og følelser frem for en politisk udstilling. Da det gik voldsomt til - Stærke følelser i politik har gamle aner, tilføjer Bent Bang Larsen. Man kan også kalde det personligt engagement. - Sæbykredsens første rigsdagsmand valgt efter grundlovens underskrivelse i 1849, skolelærer Rasmus Sørensen, fik efter valget prygl af ophidsede fiskere, da han forlod rådstuen og måtte eskorteres ud af Sæby. Historien gentog sig ved det følgende valg, da vinderen, Niels Nielsen, noget tilredt måtte bringes i sikkerhed hos den daværende Sæby-købmand Chr. Pedersen. Tumulter med deltagelse af landmænd, fiskere og bybeboere blev resultat af valget, hvor granris fra valgtribunen og friskfangede fisk blev brugt som kasteskyts. - Tiderne har heldigvis skiftet, men det personlige enganement blandt vælgerne er måske forsvundet samtidig, slutter Sæby-museumsinspektøren.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...