EMNER

Fokus på Martin Luther

{ GUDUMHOLM: Menighedsrådene i Gudum-Lillevorde Pastorat holder onsdag kirkehøjskoleaften om Martin Luther i Gudumholm Skoles kantine. Provst Ole Dybro fra Sindal vil fortælle om Luthers liv og lære. Undervejs serveres aftensmad, og bagefter vises den nye film Luther, der er et actionfyldt drama om den revolutionære periode, da middelalderen banede vejen for renæssancen, og en mands overbevisning havde styrke til at forandre verden. Filmen er provokerende og mere end blot en historisk film. Martin Luther er en mand med visioner og som opgiver sine studier i retsvidenskab for at gå i kloster. Livet i klostret er bestemt ikke kedeligt for Luther, som drevet af sin tro begynder at sætte spørgsmålstegn ved de faste religiøse former. Situationen tilspidses, da Luther fremsætter sine 95 teser i Wittenberg og udfordrer de gamle afladsbreve.brula

Forsiden