Lokalpolitik

Fokus på medarbejdersikkerheden

Følsomt emne bringes frem i lyset i nyt, tværkommunalt nyhedsbrev

STORKOMMUNE:Der tages fra start fat på et følsomt emne i det spritnye, tværkommunale nyhedsbrev, som Dronninglund og Brønderslev kommuner i denne uge har sendt på gaden - og internettet. Det er det første fælles nyhedsbrev for de to fusionskommuner, og der sættes i nyhedsbrevet fokus på et af de flittigst debatterede emner blandt de ansatte i de to kommuner. Det er emnet "Medarbejdersikkerhed", og mens nyhedsbrevet er blevet strikket sammen af den i forbindelse med kommunesammenlægningen særligt nedsatte kommunikationsgruppe - med Brønderslev Kommunes komminuikationskonsulent Mette Krogh som ansvarshavende redaktør - så er det kommunaldirektørerne Ove Thomsen, Dronninglund, og Søren S. Steensen, Brønderslev, der indleder nyhedsbrevet med et fælles indlæg. Her slår de blandt andet fast, at det nye, tværkommunale nyhedsbrev skal bære præg af de værdier, der også ligger til grund for hele fusionsprocessen. Det vil sige "Åbenhed, troværdig og dialog", og det er med disse værdier som grundlag, at der af de to kommunale pinger sættes fokus på den omtalte medarbejdersikkerhed - for på dén måde både at holde de ansatte orienteret og inddraget i den løbende debat om fremtiden. Politisk løfte Ove Thomsen og Søren S. Steensen noterer sig i den forbindelse, at politikerne i Dronninglund og Brønderslev har skrevet under på følgende: "Med baggrund i en forventning om de ansattes omstillingsparathed vil der blive arbejdet aktivt for, at de nuværende ansatte i de to kommuner også vil kunne tilbydes beskæftigelse i den nye kommune. Mange opgaver vil blive omorganiseret, og rationalet derved vil i videst muligt omfang forsøges opnået via naturlig afgang". Mens formuleringer som "arbejdet aktivt for", "videst muligt omfang" og "forsøges" alle er formuleringer med masser af elastik i, så slår de to kommunaldirektører i nyhedsbrevet fast, at der er politisk tyngde bag ordene. - Der kan på nuværende tidspunkt ikke udstedes en garanti for ansættelse i den nye kommune. Men politikernes ord er en hensigtserklæring, som vi selvfølgelig også vil holde dem fast på, skriver Ove Thomsen og Søren S. Steensen i nyhedsbrevet - hvor de endvidere tilføjer: - Og indtil videre er der efter vores mening ikke noget, der tyder på, at de nuværende ansatte skal frygte for at blive skubbet ud i arbejdsløshedskøen - hvis man vel at mærke er villig til forandring. Naturlig afgang hjælper Kommunaldirektørne bemærker videre, at der pr. 1. januar 2007 - hvor kommunesammenlægningen bliver en realitet - er udsigt til, at der i den nye kommune vil være omkring 50 medarbejdere, som mindst har rundet de 59 år. - Så vi forventer, at eventuelle tilpasninger kan ske ved naturlig afgang, skriver Ove Thomsen og Søren S. Steensen, der dog til dette medarbejdermæssige puslespil føjer den kendsgerning, at der i Brønderslev-Dronninglund Kommune også skal skabes plads til de nye kolleger, der kommer fra Nordjyllands Amt til den nye kommune. - Hvordan det regnestykke kommer til at se ud, ved vi ikke endnu, konstaterer kommunaldirektørerne i nyhedsbrevet. Vilje til forandring Et af nøgleordene i forbindelse med færdiggørelsen af det nye medarbejder-puslespil bliver - som også antydet af Ove Thomsen og Søren S. Steensen - medarbejdernes vilje til forandring og eventuelt nye arbejdsopgaver. Men der bliver også tale om forandringer inden for rimelighedens grænser, fastslår kommunaldirektør-duoen. - At være omstillingsparat betyder ikke, at det forventes, at man går fra at være sagsbehandler til at være sygeplejerske. Man bliver altså ikke flyttet fra et administrativt job til en helt anden jobtype, pointerer de - og tilføjer: - Men der er en forventning om, at man er villig til at påtage sig nye opgaver, måske få et nyt arbejdssted og helt sikkert indgå i et arbejdsfællesskab sammen med nye kolleger.