Fokus på muligt renteudspil fra ECB

Arbejdsløshed 1. marts 2003 07:00

Den forgangne uge afslørede atter, at de finansielle markeder for tiden styres mere af frygten for fremtiden end af de aktuelle økonomiske tendenser. Selv om de fleste af ugens nøgletal blev bedre end ventet, var det således endnu engang udviklingen i relation til Irak samt USA's nedsættelse af terrortruslen fra "orange" til "gul", der stjal de store overskrifter. Dertil kommer, at udviklingen i energipriserne er trådt meget længere frem i markedets bevidsthed. Energipriserne er allerede steget i de seneste måneder pga. risikoen for reduceret olieproduktion i tilfælde af en krig mod Irak, og nu har en kombination af historisk lave råolielagre og en meget kold vinter i bl.a. USA medført meget dramatiske stigninger i prisen på råolie, fyringsolie og naturgas. Prisen på olie fra Nordsøen nåede næsten 35 $/tønde, og det er et historisk faktum, at priser over 30 $/tønde altid har forvarslet lavkonjunktur i de olieafhængige industrilande. Irak-krisen og energipriserne vil således forblive i fokus i den kommende uge, men ugen vil også blive præget af mange tunge nøgletal samt pengepolitiske møder i Den Europæiske Centralbank (ECB), Bank of England og Norges Bank. I forbindelse med G7-mødet i forrige weekend udtalte centralbankchef Wim Duisenberg bl.a., at usikkerheden om fremtiden er steget, at ECB ikke vil tøve med at handle, hvis der kommer ny information, samt at den europæiske vækst ikke vil nå tilbage til potentialet i 2003. Det var usædvanlig klar tale fra Duisenbergs side og gav derfor anledning til et skred i markedets forventninger. Ovenpå udtalelserne forventer et lille flertal af markedsdeltagerne således, at ECB sænker renten med 50 basispunkter i denne uge. Spar Nord vil ikke udelukke, at ECB sænker renten på torsdag, men vi har i længere tid forventet rentenedsættelsen i april, og fastholder denne forventning som det mest sandsynlige udfald. Hvad enten rentenedsættelsen kommer på torsdag eller først til april forventer vi endvidere, at Nationalbanken vil følge i ECB's fodspor med en rentesænkning af tilsvarende størrelse. Med hensyn til rentemøderne i England og Norge er markedet mindre splittet om udfaldet. Næsten alle forventer således, at Bank of England holder renten i ro ovenpå den overraskende rentesænkning i starten af februar, mens samtlige adspurgte markedsdeltagere forventer en rentesænkning på 50 basispunkter i Norge. Den store overbevisning om, at Norges Bank vil sænke renten gav endvidere anledning til et stort fald i den norske krones værdi i sidste uge. NOK/DKK er svækket næsten 10% siden årsskiftet, og NOK må forventes at gå endnu en urolig uge i møde. Den første uge af en ny måned byder normalt på en tætpakket nøgletalskalender og denne uge er ingen undtagelse - faktisk kommer der så mange nøgletal, at vi af pladshensyn kun kan kommentere de allervigtigste. Mandag og onsdag vil interessen koncentrere sig om de såkaldte PMI-indeks fra Europa og USA. PMI-indeksene er baseret på en masse store virksomheders vurdering af den aktuelle aktivitet, og indeks af denne type har historisk vist sig at give et meget præcist billede af den øjeblikkelige konjunktur. Mandagens indeks vedrører industrien, mens onsdagens indeks vedrører servicesektoren, og Spar Nord forventer overordnet, at begge indeks vil falde i både Europa og USA. Baggrunden er bl.a., at den store usikkerhed ikke virker befordrende for ordretilgangen, hvorfor flertallet af virksomhederne formentlig har nedsat produktionen. Sandsynligheden for fald er dog størst i USA, idet tidligere nøgletal allerede har peget den vej, mens forventningen til de europæiske indeks er mindre entydig. I sidste uge overraskede det tyske IFO-indeks med en relativ kraftig stigning trukket af forbedringer indenfor detailsektoren. På denne baggrund er det muligt, at de tyske PMI-indeks vil stige, men Spar Nord forventer dog, at svaghed i de franske og italienske indeks vil dominere og trække de samlede indeks for Euroland en smule nedad. Herudover byder Tyskland og USA på arbejdsløshedstal henholdsvis om torsdagen og om fredagen. Den tyske arbejdsløshed er steget dramatisk i de seneste måneder, men Spar Nord forventer dog en mere behersket stigning på 25.000 personer i februar. Det ventes i givet fald at resultere i en uforandret arbejdsløshed på 10,3%. Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport forventes også at blive svag, men her vil noget af svagheden dog være drevet af den kraftige snestorm, der lammede østkysten i forrige uge.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...