Fokus på naturen i Saltum Bjerge

{ SALTUM: På torsdag aften inviterer Jammerbugt Kommune og Aalborg Miljøcenter på en tur i Saltum Bjerge, hvor der sættes fokus på områdets naturværdier. Det sker som optakt til, at de stats-lige miljøcentre skal i gang med at lave naturplaner for alle såkaldte Natura 2000-områder, som Saltum Bjerge hører med til. Borgerne skal meget gerne med i den indledende fase, hvor man invite-res til at komme med ideer og forslag, og derfor vil det også blive forklaret, hvad Natura 2000, habitatområder og habitatdirektiver er for noget. Som guider medvirker Anne Mette Knudsen og Susanne Gregersen fra Jammerbugt Kommune og Lise Frederiksen fra Miljøcenter Aalborg.