Fokus på nordisk erhvervsliv og kvinders betydning

FREDERIKSHAVN:Kvinders betydning for erhvervslivet - og kvinders rolle i erhvervslivet er i fokus på en stor erhvervskonference, som holdes i Arena Nord i Frederikshavn 7. og 8. september. Det er den tredje Fasett-konference. De to forudgående blev holdt i henholdsvis Arendal i 2002 og Göteborg i 2004. Temaet og indholdet i konferencen er på den måde ridset op. Det gælder både kvinders betydning for og rolle i erhvervslivet, men også nordisk samarbejde over Kattegat, og i forbindelse med Fasett 2006 arrangeres ud over foredrag forskellige workshops og en kontaktbørs. Projektleder Karen Bagge-Nielsen, Nordjysk Kompetence Udvikling, Nordjyllands Amt, betegner konferencen som den hidtil største erhvervskonference i Nordjylland, og hun glæder sig over, at den afvikles nu, hvor netop kvindernes betydning for erhvervslivet er i fokus. - Det giver mindre og mellemstore virksomheder i Nordjylland gode muligheder for at være med og for at skabe kontakter til virksomheder i vores to nordi-ske nabolande, siger Karen Bagge-Nielsen. Konferencen åbnes af blandt andre folketingsmedlem Marianne Jelved (R), og der er foredrag af blandt andre professorerne Nina Smith og Anders Drejer, Handelshøjskolen i Århus, chefkonsulent Anna Porse, Visit Denmark, og VD i Kontura International, Gunilla Masreliez-Steen.