Virksomhedsøkonomi

Fokus på olie og regnskaber

I den kommende uge står vi over for endnu en uge uden nyheder fra danske selskaber. Med de seneste 2 ugers massive olieprisfald vil der være fokus eventuelle reaktioner fra OPEC generelt og de ugentlige olielagre (og vejrudsigten!) specifikt. Strømmen af regnskaber på det europæiske og amerikanske marked vil tage til i den kommende uge og fokus på aktiemarkedet vil derfor stille og roligt skifte væk fra makro over imod regnskabsresultaterne. I denne uge forventer vi at få en stribe nøgletal ud fra både Europa, USA og Japan der vil indikere fortsat robust vækst i verdensøkonomien. Vi forventer et generelt godt klima for aktiemarkedet på baggrund af denne udvikling. I sidste uge steg renten yderligere – godt hjulpet på vej af sidste fredags meget stærke jobtal fra USA og et stigende udbud af statsobligationer, (fra EU lande der skal have finansieret underskuddet på de offentlige finanser). ECB ændrede som ventet ikke renten, men fastholdt tonen og indikerede yderligere renteforhøjelser. Vi forventer en renteforhøjelse til marts efterfulgt af to mere i 2. halvår. Det vil i givet fald medføre en dansk rente i 4,5 pct. ved udgangen af 2007. Sæsonstart I det store udland startede regnskabssæsonen så småt i sidste uge, men går først for alvor i gang i denne uge. I Danmark skal vi vente en uge mere før det første regnskab fra OMXC20 kommer. Det er Novozymes der offentliggør regnskab d. 25/1, efterfulgt af Novo Nordisk og Danske Bank d. 31/1. Hovedvægten af de danske regnskaber ligger dog først helt henne i 1. halvdel af februar. Understøtter markedet Nøgletallene der offentliggøres i løbet af den kommende uge forventes som sagt at falde gunstigt ud for væksten og vækstudsigterne og dermed generelt understøtte aktiemarkederne globalt. På lidt længere sigt understøttes aktiemarkedet endvidere af de sidste ugers kraftige fald i olieprisen der isoleret peger i retning af højere økonomisk aktivitet. Olieprisen er på det nærmeste kollapset i forbindelse med det varme vejr på den nordlige halvkugle og ligger nu knap 25 pct. under niveauet i starten af december, (-35 pct. i forhold til den toppen på 78 USD/tønde i august sidste år). Vi skal tilbage til november 2005 for at finde en tilsvarende lav oliepris. Til gengæld må der imødeses en periode hvor renterne fortsat vil være under et opadgående pres, idet vækst, vækstudsigter og inflationspres generelt er på vej op i Europa og indikere yderligere renteforhøjelser fra ECB. I den kommende uge vil vi primært lægge mærke til ledende indikator for Tyskland tirsdag, inflationstal ud af både USA og Eurozonen ons-dag/torsdag, samt det japanske rentemøde torsdag.