Aalborg

Fokus på praksis i it-arbejde

Gitte Tjørnehøj har forsvaret sin ph.d. på Aalborg Universitet og er nu tiltrådt som adjunkt på Institut for ledelse ved Handelshøjskolen i Århus.

Gitte Tjørnehøj har forsvaret sin ph.d. på Aalborg Universitet og er nu tiltrådt som adjunkt på Institut for ledelse ved Handelshøjskolen i Århus.

Forskning: Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har Gitte Tjørnehøj, Institut for Datalogi ph.d.-graden. Afhandlingens titel er " Software proces forbedring i praksis". I den beskrives, hvordan forbedring af arbejdspraksis i IT-virksomheder er svært at gennemføre rationelt planlagt. Stigende kompleksitet i samfundet og dermed stadig hastigere forandrede vilkår gør det uforudseligt hvilke arbejdsprocesser, der er hensigtsmæssige, og hvordan de kan indføres i virksomhederne. Som modvægt til denne udvikling anbefaler afhandlingen, at It-virksomhederne tilstræber øget fleksibilitet og improvisation i deres forbedringsindsats, så den danske It-industris innovative kapacitet bevares eller endda forøges. Gitte Tjørnehøj er vokset op i Herning og har læst Datalogi ved Aalborg Universitet. Herefter arbejdede hun 10 år som systemudvikler i den lokale It-industri og som underviser fire år på datamatiker uddannelsen i Aalborg inden hun vendte tilbage til Institut for datalogi for at læse ph.d. Gitte Tjørnehøj er pr. 1. februar 2010 tiltrådt som adjunkt på Institut for ledelse ved Handelshøjskolen i Århus.