Børnepasning

Fokus på privat pasning

Regler og tilskud til privat pasning skal drøftes

BRØNDERSLEV:Politikerne i byrådet i Brønderslev skal i den kommende tid drøfte, hvordan reglsættet og tilskud skal være, når talen falder på private pasningstilbud. Tallene fra forvaltningen viser, at 29 børn 1. marts 2003 fik tilskud til en privat pasningsordning - børnene er fordelt på 26 familier. Og børne- og kulturforvaltningen oplyser, at udgiften for tilskud til private pasningsordninger for februar har været 72.568 kroner. Tilskuddet er udbetalt til tre "ung pige i huset"-ordninger, mens den resterende del af beløbet er udbetalt til børn i otte private dagpleje-ordninger - heraf er tre private dagplejere bosiddende udenfor Brønderslev kommune. Politikerne har mulighed for at træffe beslutning om bevilling af søskenderabat, bevilling af økonomisk friplads, optagelse på venteliste og omfanget af det pædagogiske tilsyn i forhold til de private pasningstilbud. Sagen har været drøftet i børne- og kulturudvalget, men formand Lene Hansen (S) oplyser, at emnet skal drøftes i de politiske grupper, inden der træffes beslutninger. Det frie valg I dag bliver børn, der går i den kommunale dagpleje, automatisk skrevet op til en børnehaveplads, mens børn, der benytter privat dagpleje er stillet som børn, der passes i hjemmet. Vælger forældrene en privat dagpleje til deres børn, skal de selv sørge for at få barnet skrevet op til en børnehaveplads. Hvis barnet er skrevet op på kommunens venteliste til børnehave, beholder barnet sin plads på ventelisten, selv om forældrene vælger en privat dagpleje. Børnene rykker altså ikke bagest i køen. "Frit valg-ordningen" er et alternativ til offentlig pasning, hvor forældre kan vælge at få tilskud til ansættelse af en privat børnepasser, der skal være fyldt 18 år. Èn mulighed er at lave aftale med en privat børnepasser, hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren lønmodtager. En anden mulighed er at lave en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende - eksempelvis en privat dagpleje - hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtelser. Ordningen omfatter forældre, som er bosat i kommunen,og kommunen skal godkende pasningsaftalen samt føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger, der etableres under tilskudsordningen. Det betyder, at der kan komme et uanmeldt tilsynsbesøg.