Lokalpolitik

Fokus på skagboers fraflytning

SKAGEN:Det er på en dyster baggrund og med mørke udsigter for fremtiden, at der om en måneds tid indkaldes til det første af en række offentlige, tværpolitiske møder i Skagen. - Idéen om i hvert fald ét årligt møde af denne slags med kredsen folketingsmedlemmer og kandidater opstod i forbindelse med, at der i Skagen ikke blev noget tværpolitisk vælgermøde op til det seneste folketingsvalg, fortæller Henning Feldtmose, der bor i strandby og er kredsformand for Kristeligt Folkeparti. Det første møde holdes tirsdag 24. september på sømandshjemmet i Skagen, hvor følgende partier arrangerer. Socialdemokratiet, Det Radikal Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristeligt Folkeparti samt Enhedslisten. Emnet for mødet bliver "Erhvervsudvikling og fraflytning", og der bliver oplæg ved journalist og forfatter Claus Jakobsen, Skagen. Emnet er særdels varmt, idet Skagen på mange måder er under afvikling. Folk nærmest står i kø for at flytte fra Skagen Kommune, som i det forgangne år oplevede en netto-tilbagegang på 183 - altså 183 færre borgere. Samtidig fortsætter de centrale myndigheder - læs stat og amt - med at nedlægge arbejdspladser i Skagen Kommune og dermed udhule mulighederne for at yderområdet kan udvikles. Det er en tendens, der ikke kun rammer Skagen Kommune, men også mange andre yderområder. Centralisering i store byer og regioner er højeste mode lige nu, og så kan de små kommuner sejle deres egen sø. For Skagens vedkommende ryger der om et lille års tid endnu 100 arbejdspladser, når flyvestationen afvikles og lukker ned, og der er som bekendt allerede sket drastige nedskæringer på politistationen. Nu barsles der atter med planer om at lukke sygehuset i Skagen, hvor der er rundt regnet 50 arbejdspladser. Det vil være intet mindre end en katastrofe for Skagen Kommune, som bestemt ikke har for mange arbejdspladser, der ikke er forbundet med havet og fiskeriet. Mødet med deltagelse af folketingsmedlemmer- og kandidater kommer måske en tand for sent, idet sygehusets skæbne meget vel kan være afgjort inden 24. september. Men politikerne har et stort ønske om at profilere sig og holde gryden i kog, for ingen ved jo med sikkerhed, hvornår der atter skal stemmes. - Vi synes på tværs af parti-grænser, at det er vigtigt, at demokratiet fungerer også mellem valgene, siger Henning Feldtmose.