Fokus på spildevand på landet

Ny spildevandsplan skal mindske forurening af søer og vandløb frem til 2008

AARS:Der er efterhånden ved at være styr på byernes spilevand. Derfor er det i de kommende år ejendomme på landet, der kommer i kommunens søgelys i jagten på mindre forurening af søer og vandløb. - I Aars er det kun Dronningholmvej og Digterkvarteret, der mangler, før vi har renoveret hele kloaksystemet. Oplandsbyerne har vi også styr på, forklarer teknisk udvalgs formand Bjarne Jensen. Udvalget er netop blevet præsenteret for et oplæg til en revideret spildevandsplan af det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro. Den reviderede plan skal - når den træder i kraft - gælde indtil 2008, og betyder, at der over de nærmeste år skal investeres omkring 31 millioner kroner. Det er dog ikke noget borgerne vil kunne mærke på skattebilletten. Pengene bliver taget fra den såkaldte kloakfond. Selvom der er godt styr på spildevandt i byerne er det nok at tage fat på. De seneste målinger fra amtet er fra 2001. De peger på, at hverken de tre søer i kommunen eller en stor del af vandløbene lever op til amtets målsætninger. Når det gælder søerne kan ikke engang den i princippet ultrarene Navnsø helt nå det niveau, som amtet ønsker. Af kommunens 92 vandløb er det ifølge målingerne fra 2001 kun 28, der lever op til målet, 10 gjorde det delvist og 43 gjorde det ikke. Bjarne Jensen er dog fortrøstningsfuld, og vurdere at tallet vil have rettet sig en del, når amtet tager nye målinger i år. - Der er allerede sket meget rundt omkring for at mindske forureningen, og det er jeg sikker på kommer til udtryk i de nye målinger, siger han. Der vil dog blive kigget ekstra grundigt på de 1126 ejendomme, som ligger uden for byerne, og som ikke er med i det offentlige kloaksystem, pointerer han.