EMNER

Fokus på Støvrings ungdom

Byens borgerforening vil gerne etablere et fælles samlingssted for unge mellem 15 og 20 år.

Ved at få gymnasiepigen Camilla Theil til at arbejde ad hoc håber Støvring Borgerforening at have fået skabt en god kontakt til byens ungdom. For står det til borgerforeningen, så vil den arbejde intens på at få etableret et fælles samlingssted for de unge. - Dele af den tidligere Støvring Højskole er en mulighed, påpeger formand Per Brændgaard-Nielsen. Borgerforeningen har netop afviklet sin årlige generalforsamling, hvor det igangværende arbejde med at udgive en 100 års jubilæumsbog om Støvring by næste år blev drøftet. Blandt andet hvordan det forventede budgetterede beløb på 300.000 kr. til realisering af projektet kan finansieres med ekstern støtte fra flere sider.