Lokalpolitik

Fokus på stress og sygedage

Som kandidat til Aalborg Byråd og regionsrådet 15.11. ligger det mig meget på sinde, at vi får vendt udviklingen med de stadigt flere tilfælde af stress og lange sygefravær, som der lejlighedsvis berettes om.

Baggrunden for den udvikling er, at en del medarbejdere i det offentlige kører ned på grund af arbejdspres. Presset er klart steget i de senere år, dels p.g.a. et større personligt ansvar, som på mange måder er et gode, dels en manglende erkendelse/evne eller mulighed for at sige fra overfor en voksende arbejdsmængde. Eksemplerne på grupper, der beklager sig, er mange; men lad mig blot nævne socialrådgiverne, der har fået meget ekstraarbejde som følge af de seneste lovændringer i forhold til de ledige. Et andet eksempel er hjemmesygeplejerskerne, der har fået flere opgaver i takt med, at patienterne på sygehusene sendes hurtigere hjem efter behandling. Når aben for opgaveløsningen havner på den enkelte engagerede medarbejders skuldre, hvilket den ofte gør i dag, vil jeg gå så langt som til at kalde det for dårlig ledelse. Ledelse skal her forstået bredt og omfatter kommunalbestyrelsens og regionsrådets ansvar for sammen med direktionerne at sørge for, at der altid er en rimelig balance mellem de opgaver, der skal løses, og så ressourcerne til det. Vi har i medierne gang på gang set, at det offentlige topper listen over arbejdspladser, der har det største antal medarbejdere med fysisk og psykisk nedslidning. Det er helt uacceptabelt. Ingen er jo tjent med den situation - heller ikke arbejdgiverne. Der kommer nemlig et tidspunkt, hvor en stor lønregning skal betales, uden at der bliver ydet arbejde for pengene. Rehabilitering ovenpå et stress-sammenbrud kan tage halve og hele år, og erhvervede kroniske rygsmerter forvindes måske aldrig og kræver nye arbejdsopgaver. Jeg arbejder selv på Amtsgården og har altid været glad for og stolt over mit arbejde. Uvildige undersøgelser bl.a. referet i Amtsrådforeningens blad for nogle år siden viste, at op til 28 pct. af amtsmedarbejdere opfattede sig selv som ildsjæle. Det var langt højere end de bedste private arebjdspladser. Jeg tror ikke, at tallet er helt så højt i dag; men vi skal gerne der op igen såvel i den nye region som i kommunerne. For når medarbejderne føler sig selv som ildsjæle, så yder de deres bedste, de får færre skader på krop og sjæl, og så bliver det sjovt at arbejde. For det Radikale Venstre er det en mærkesag i denne valgkamp: at skabe et menneskeligt arbejdsmarked, hvor der er fokus på et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljø, som ikke skaber nedslidning og stress, og hvor der er plads til mangfoldighed. Amtet har i de senere år taget nogle sunhedspolitiske initiativer i forhold til medarbejderne, og Aalborg kommune har netop indgået aftale med Falck Care. Aftalen indebærer, at medarbejderne kan få plejet begyndende småskavanker, uden selv at skulle til lommerne. Det er et udmærket første skridt. Men grundlæggende skal der altså også kigges på, om der er de fornødne ressourcer til at klare de løbende opgaver på en en god og ansvarlig måde. Det skal være sådan, at den enklelte medarbejder føler, at han/hun kan levere et godt stykke arbejde, som man kan være stolt af. Dér mener jeg, at det stadig halter en del, og jeg vil gerne være med til at finde flere ressourcer til mere personale på de mest pressede områder - også selvom det indebærer en skattestigning. For mig er et velfærdssamfund et spørgsmål om fælles ansvarlighed for, at de grundliggende ting fungerer godt i vores samfund, herunder at der den fornødne menneskelige service, når ulykken rammer. Lakmusprøven er: Er jeg tilfreds med det tilbud, der p.t. gives, hvis jeg pludselig selv får brug for hjælp fra det offentlige. Jeg har i min vennekreds fået fortalt nogle oplevelser, som jeg ikke synes, vi kan være bekendt. Jeg håber, at regeringen fra 2007 og frem vil give kommunerne rum til at løfte opgaverne på en menneskelig værdig måde og skaffe den nødvendige financiering - det vil sige væk med skattestoppet. Keld Kollerup Kvist, Soløjevej 12, Nørresundby, er formand for Det Radikale Venstre i Aalborg Nordre, Østre og Vestre kredse. Byrådskandidat i Aalborg og til regionsrådet. E-mail: keld.kvist@radikale.dk. Mobil-mail: kkkvist@post.3.dk. Hjemmeside: www.drv.dk/Aalborg og www.drv.dk/kollerup.