Fokus på tunge drenge

KØBENHAVN:Lad de små fisk passe sig selv, og brug krudtet på de tunge drenge. Dem, hvor der virkelig er noget at komme efter i form af ubetalte skattekroner. Sådan lyder opskriften fra Skatteministeriet til medarbejderne i de 30 nye skattecentre. - Vi vil fokusere vores indsats på den ”røde” gruppe. De, som er notorisk problematiske, fordi de ikke alene har en manglende evne, men også en manglende vilje, til at betale skat, siger skatteminister Kristian Jensen (V). Hvem, der svømmer rundt i den røde gruppe, kan variere fra år til år, så ingen skal føle sig sikker, understreger told- og skattedirektør Ole Kjær. Et år kan det være kioskejere, et andet år kan det være store multinationale selskaber og året efter en helt tredje gruppe. - Det vil afhænge af en årlig risikovurdering. siger Ole Kjær. Strategien er led i en effektiviseringsplan, der skal gøre det muligt at skære kraftigt ned på antallet af skattemedarbejdere. I Sverige kan en medarbejder klare 100 skatteydere, mens en skattemedarbejder i Danmark kun betjener 47 borgere, viser en rapport fra The Boston Consulting Group, som blev udarbejdet for Skatteministeriet sidste år. Men at sammenligne de to lande er som at blande æbler og pærer, mener Jørn Rise, formand i Dansk Told- og Skatteforbund: - Lovgivningen i landene er ikke ens, og der er i Sverige indført it-systemer, som endnu ikke er på plads i Danmark, siger han. Det nye it-system er på vej, og Skatteministeriet forventer en betydelig effektivisering på den konto. Beregninger i Skatteministeriet viser, at statskassen går glip af cirka 35 milliarder skattekroner om året, hvilket svarer til cirka 3,1 procent af landets samlede indtægter. Regeringen har ikke ambitioner om at nå længere ned, fordi det ville kræve kontrolmekanismer, som ikke hører hjemme i et demokrati, mener told- og skattedirektør Ole Kjær.