Fokus rettes mod unge kriminelle

En gruppe børn står bag en del kriminalitet

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune er indstillet på, at der skal gøres noget ved problemet med unge kriminelle i Brønderslev. Brønderslev Byråd har fået et notat på baggrund af oplysninger i NORDJYSKE Stiftstidende om, at der er unge, kriminelle, der er problemer med. På byrådets møde i januar blev der efterlyst en redegørelse for denne kriminalitet, og denne redegørelse kom børne- og kulturchef Henning Risager Christensen med til februar-mødet. Ifølge notatet har politiet gennem de seneste tid haft fat i op til ca. 10 børn/unge fra 13 til 14 år i forbindelse med tyveri og vold. Efter omtalen i NORDJYSKE Stiftstidende, hvoraf fremgår, at en ny generation på 9-12 år var på vej ud i kriminalitet, har Henrik Risager Christensen indkaldt lederen af Råd og Vejledning, ungdomskonsulenten samt fritids- og kulturkonsulenten for at drøfte de fremførte påstande. Ingen af disse kan genkende oplysninger, politiet et kommet med. Ifølge Henning Risager Christensens notat arbejdes der med en række forskellige tiltag, som er rettet netop mod disse aldersgrupper. Der er en række initiativer. Ungdomskonsulenten arbejder med en pigegruppe, ungdomskonsulenten arbejder individuelt med ca. syv piger, ungdomskonsulent og socialrådgiver arbejder med en pigegruppe, og så er der projekt Lektiehjælp, et fritidsværksted, en billedskole, ligesom restauratører inddrages. Et resultat er, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra SSPF-udvalg og politi. Gruppen skal afklare problemstillingen og den fremtidige indsats på dette område.