Videregående uddannelser

Fokus skal sikre velfærd

"Så velfærdskæden ikke hopper af".

Sådan lyder titlen på den Nationale Strategi for Velfærdsuddannelserne. Både titel og strategi er højaktuel. Professionshøjskolerne leverer viden og uddannelser til Danmarks velfærd.Det gælder også her i Nordjylland, hvor vi på University College Nordjylland (UCN) er godt på vej til at opfylde nogle af de visioner, der lå bag oprettelsen af professionshøjskolerne. Vi var således den første af landets syv professionshøjskoler, der fusionerede med regionens erhvervsakademi (Nordjyllands Erhvervsakademi), så man i Nordjylland i dag kun har to indgange til videregående uddannelser: UCN og universitetet. Der kan imidlertid være en tendens til, at man fortsat betragter UCN og de øvrige professionshøjskoler som den række af mindre seminarier og institutioner, vi er dannet af. Vi har da heller ikke universiteternes mangeårige traditioner, infrastruktur og røst at tale med. Men baggrunden, opgaverne og visionerne bag de nye "university colleges" er på mange måder sammenlignelige. Professionshøjskolerne - og den store uddannelsesreform, vi er født i - har brug for opmærksomhed og opbakning, hvis vi skal udvikle os og leve op til politikernes ambitioner for sektoren. Derfor har vi i Professionshøjskolernes Rektorkollegium opstillet ti mærkesager, som vi finder det vigtigt at synliggøre og arbejde for (www.uc-dk.dk). Et gennemgående træk er, at professionshøjskolerne skal have bedre og bredere rammer, hvis vi skal indfri politikernes visioner for sektoren. Vi skal f.eks. kunne udbyde masteruddannelser, og såvel stillingsstruktur som bevillingsstruktur skal afspejle, at vi på professionshøjskolerne lige som universiteterne også producerer viden. Det er vigtigt, at professionshøjskolernes stemme bliver hørt. Vores opgave er at uddanne og udvikle viden til de udfordringer, der er - og er på vej. Vi vil tiltrække og uddanne flere studerende til dygtige og energiske medarbejdere i en stadigt mere krævende og omskiftelig praksis. Prognoserne siger nemlig stadig, at Danmark får brug for flere pædagoger, lærere, sygeplejersker mv. Vækst og velfærd gik hånd i hånd i politikernes ambitioner for sektoren. Professionshøjskoler, erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler skal frem til 2015 i partnerskaber udvikle og positionere erhvervsrettede, videregående uddannelser på professionsbachelorniveau, som matcher de private virksomheders kompetence- og vidensbehov, og vi skal være en innovativ dynamo. Hvis vi skal leve op til visionerne, er det nødvendigt med opbakning til sektoren. Og så skal vi i professionshøjskolerne nok gøre vores for at velfærdskæden ikke hopper af. Allerede 29. april viser vi forskellige bud på, hvordan professionshøjskolerne løser udfordringerne med at sikre attraktive uddannelser af høj kvalitet til nutidens og fremtidens velfærds-Danmark. Det sker ved en stor opfølgningskonference i Århus om den Nationale Strategi for Velfærdsuddannelserne, hvor UCN er repræsenteret med to spændende, nordjyske udviklingsprojekter, der omfatter tæt samarbejde mellem vores sundhedsstuderende og de nordjyske sygehuse. Professionshøjskolernes 10 mærkesager: 1. Professionshøjskolesektoren skal uddanne dimittender til alle dele af Danmark (ikke nødvendigvis i alle dele af Danmark) 2. Professionshøjskolesektorens viden skal kvalitetssikres, synliggøres og omsættes 3. Professionshøjskolerne skal udbyde Professionsmasteruddannelser 4. Professionshøjskolerne fortsætter samarbejdet med KL, Danske Regioner og FTF om "National Strategi for Velfærdsuddannelserne". 5. Fokus på udvikling og udbud af stærke uddannelser på det tekniske og merkantile uddannelsesområde i samarbejde med erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler 6. Ny stillingsstruktur skal afspejle professionshøjskolernes samlede opgaver 7. Professionshøjskoler skal have bevilling til produktion af viden ligesom universiteterne 8. Professionshøjskolers andel af globaliseringsmidler skal afspejle sektorens betydning for ungdomsårgangene 9. Professionshøjskolesektoren skal have andel i midler til innovation af den offentlige sektor 10. Fokus på at styrke den europæiske professionshøjskolesektors position i Europa.