Aalborg

Foldbjergcentret styrker indsatsen overfor metadonbrugere

AALBORG:Foldbjergcentrets to behandlere tilknyttet metadonprogrammet i Aalborg har haft særdeles travlt den seneste tid. Med kun to behandlere til 140 personer i metadonbehandling har der skulle løbes stærkt og prioriteres klart. Men nu er der hjælp på vej, i det mindste for en periode. Der er netop blevet ansat en tredje behandler frem til nytår. - Vi vil meget gerne styrke indsatsen overfor disse meget udsatte mennesker, siger den ene af behandlerne Ellen Stærkind. Hun understreger, at hun ikke kommenterer konkret sager men fastslår, at man løbende følger op på klienterne med samtaler. Hyppigheden af disse samtaler kan variere meget, afhængig af, om man aktuelt er i gang med en målrette indstats i forhold til den pågældende. - Vi vurderer løbende, hvor den enkelte er henne, og hvordan vi bedst kan komme videre, siger Ellen Stærkind. Med hensyn til nedtrapningen af metadonen understreger hun, at det er vigtigt, at det sker efter en præcis faglig vurdering, hvor lægekonsulenten har det sidste ord. - Vi kaster os ikke ud i en nedtrapning, medmindre vi vurderer, at det er realistisk, at det fører til et positivt resultat. Det er ingen grund til, at disse mennesker får endnu et nederlag, fastslår hun. Det der bliver lagt vægt på er blandt andet den pågældendes sociale og familiemæssige forhold, boligsituationen, misbrug af andre stoffer og motivation. Ellen Stærkind siger desuden, at der til tider kan være en meget forskellig opfattelse af forløbet mellem behandler og klient. - Klienter på metadon og med et sidemisbrug kan nemt komme til at opfatte en samtale på en anden måde end vi gør det, siger hun.