Folk, fabrik og fortællinger på tryk

Folkene fra Pedershaab er klar med en lokal bestseller - et værk fyldt med mennesker af kød og blod

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Wil­ly Søn­der­gaard, Edel Rath og Ak­sel Kjeld­sen har del­ta­get ihær­digt i ar­bej­det med bo­gens til­bli­vel­se.

BRØNDERSLEV:Glæde og stolthed - og samtidig et vist vemod. Sådan var sindsstemningen hos de mange nuværende og tidligere Pedershaab-folk, der har været med til at skabe bogen ”Pedershaab - folk, fabrik og fortællinger”. Glæden og stolthed havde medlemmerne af Bogklubben med rette i forhold til bogen, der på ypperste vis fortæller fabrikkens historie. Bogen er rig på personlige beretninger, anekdoter og billeder fra et langt arbejdsliv på virksomheden. Men vemodet sneg sig også ind i billedet. - For jeg kommer godt nok til at savne vores møder i Bogklubben, sagde flere - heriblandt Edel Rath og Willy Søndergaard, der har været væsentlige bidragsydere til Pedershaab-bogen. Et af kapitlerne i bogen hedder: Én gang PM - altid PM. Og netop sådan har familier i generationer haft det med virksomheden på Saltumvej. Ved fredagens bogudgivelse var det således ganske let at finde pensionerede og nuværende medarbejdere, der har tjent Pedershaab i både 30, 40 - ja endda godt 52 år. Og det stod da også klart for enhver, at kilderne - de tidligere medarbejdere - er uudtømmelige. De gemmer fortsat på masser af historier, der ikke er nået frem til bogens spalter. - En ting var vi klar over. Vi havde materialet i orden. Alle lå inde med dynger af materiale til bogen arkiveret i hovedet, sagde Henrik Hald fra personaleforeningen Pipeline, da han præsenterede bogen. Og han konstaterede som flere før ham, at han vil savne de mange historiske stunder sammen med medlemmerne af Bogklubben. Per Drustrup Larsen har redigeret og skrevet bogen. - Jeg har fra dag ét været sikker på, at der blev en god bog ud af det. Og det er jeres fortjeneste. I har været gode til at fortælle og til at levere billeder, sagde Per Drustrup Larsen med adresse til de mange nuværende og tidligere medarbejdere. Borgmester Jens Arne Hedegaard gratulerede med resultatet. - I management- og organisationskredse er der bred enighed om, at det at have fælles historier i en virksomhed er noget af det, der er med til at binde kulturen sammen og skabe et godt arbejdsmiljø. - Og bogen er et historisk dokument, der bliver til glæde for de ansatte, men også for byen, som Pedershaab har sat sit præg på.