Fårup

Folk i Glenstrup vil have post fra Hobro

GLENSTRUP:Post Danmark lukkede 1. maj omdelingscentret i Fårup, og flyttede omdelingen til centret i Spentrup. Det fik landsbyrådet i Glenstrup til at reagere og arbejde for at få Glenstrup Sogn underlagt Hobro Postkontor i stedet for. På den måde kunne borgerne i Glenstrup høre under samme postkontor som den kommune, de bor i. I bestræbelserne på at få Post Danmark til at træffe den beslutning, lavede landsbyrådet derfor en undersøgelse og sendte et spørgeskema ud til 245 husstande i Glenstrup. Skemaet blev lavet og udsendt i samarbejde med Hobro Kommune. Og skemaet er kommet retur - i hvert fald 80 procent af de udsendte. Efter at have gennemgået svarene, kan landsbyrådet konstatere, at et stort flertal af de, der har svaret, ønsker at flytte postdistrikt. - 80 procent af de, der har svaret, ønsker at flytte distrikt, så vi kommer ind under Hobro Postkontor, siger Niels Riis Østergaard, der er formand for landsbyrådet i Glenstrup. Han er meget tilfreds med, at så mange har svaret på spørgeskemaet, og naturligvis også glad for, at så stort et flertal ønsker at støtte landsbyrådets initiativ. - Nu afventer vi, hvad der sker rent kommunalt. Sagen ligger nu hos teknisk udvalg, og jeg regner med, at de indstiller til byrådet, at vi kommer ind under Hobro Postdistrikt, siger Niels Riis Østergaard. Når sagen kommer så langt, forventer landsbyrådsformanden, at byrådet retter henvendelse til Post Danmark. - Vi forventer ikke, at det er noget, der sker fra den ene dag til den anden, for vi er godt klar over, at det kræver en strukturændring hos Post Danmark. Men inden for et par år regner vi med, at vi har vores tilhørsforhold til Hobro, slutter Niels Riis Østergaard.