Folk og røvere

Vedr. indlæg (28.11.) om kritik af lederen og avisen generelt samt al den generelle kritik af oppositionen fra nogle læsere.

Som jeg ser det, er den "blå" opposition meget afbalanceret. De har haft tid til ferie, og det hele er i mellemtiden kommet af sig selv i takt med regeringens skandaler, frem for politik. Det er medierne, der har været mest ude med belysning af regeringen, synes jeg. Jeg læser med glæde lederen og synes, at der er mange gode saglige indlæg. Jeg læser også de debatter/læserbreve, der er i avisen. Jeg synes, at Julius og satiren på næstsidste side, "Særtegn", er rammende, gode og humoristiske. Tænk at have frihed til egen mening og synspunkt uden at være farvet af rød/blå. Måske er jeg farveblind. Jeg forholder mig til de enkelte indslag. Nu er det efter 10 år med blåt, hvor rød har haft mulighed for at få belyst blås gøren og laden. Og så vidt jeg husker, har rød været god til at finde fejl og mangler ved blå. Det er fortid nu og ikke så meget at gøre ved det. Som jeg ser det, har de blå aldrig lovet noget til efterlønner og pensionister m.v.. Det er positivt, fordi forventningen derved har været lav. Jeg ser nu, at "Folk og Røvere i Kardemommeby" er genopstået. Der er blot den forskel, at det er en anden opsætning og rollefordeling/medspillere, nemlig: en med kontakt til en med uniformer med rygmærker, og en rød med mange penge. Kan der ikke hentes flere penge så vores økonomi kan blive god igen?. Eventyret/fortællingen fortsætter til en julefrokost, det blev dog for meget for HK. Skat er noget, rød omgås med udnyttelse af "huller" i loven og lader andre betale, især dem der har lidt i forvejen. Kirken og Kirkeministeriet er et kapitel/scene for sig. De meget unge mennesker er blevet aktører i en forestilling. Så velkommen til Eventyret - eller fortællingen om folk og røvere fra Kardemommeby.