Folk skal helst brænde for deres arbejde Sygefravær: Blækspruttens folk får meget ros fra chefen

HJØRRING:Engagement, fleksibilitet og gode arbejdsforhold er Blækspruttens direktør Vibeke Haanings forklaring på det lave sygefravær i hendes virksomhed. Hun siger, at det er meget lettere at få en rentabel virksomhed, hvis man kan regne med, at folk kommer. - Arbejdsforholdene for mine ansatte er i orden. Vi har det bedste ergonomiske udstyr og de senest udviklede tekniske løsninger, så vi altid har de optimale løsninger. Dertil kommer, at jeg ansætter folk til det, de gerne vil. Hvis jeg mangler en til at gøre rent, så skal stillingen besættes med en, der gene vil gøre rent. I det offentlige skal man være social- og sundhedshjælper, og i deres øjne er rengøring nedprioriteret, så derfor er måske kun halvdelen af arbejdet spændende, siger Vibeke Haaning. Hendes virksomhed er en halv snes år gammel. Siden april i år har Blæksprutten været godkendt til at yde praktisk og personlig pleje i en række kommuner. Især i Skagen er firmaet populært blandt hjemmeplejebrugerne. Her har firmaet ti pct. af hjemmeplejen. Arbejdstiderne i Blæksprutten er meget fleksible: - I det offentlige system er man dygtige til at tænke på flertallet, men det giver nogle firkantede regler. Her kan vi tilrettelægge en stilling efter, hvornår man har børn eller måske hvornår mandens børn er på besøg. Man prøver i det offentlige system at tage hensyn, men bliver alligevel kastet rundt mellem dag- og nattevagter. Vibeke Haaning har et godt våben mod sygedage: Medarbejderne får meget ros, så de kan lide at gå på arbejde. - Medarbejderne her i firmaet får lidt mere i løn, og så får de meget ros. Jeg kan købe en buket blomster og sige tak for en speciel indsats eller jeg kan differentiere lønnen, hvis det passer mig. Jeg kan også give en ansat 2000 kr. mere i løn en måned, hvis vedkommende har gjort noget særligt. Kunsten er at få folk til at brænde for det, de laver. Det er også et spørgsmål om kotume på den enkelte arbejdsplads: Plejer man at være hjemme bare man er lidt forkølet, eller går man på arbejde. Vibeke Haaning indretter i vid udstrækning arbejdet efter de ansatte: - Jeg har fire ansatte, der kommer fra kommunen. Der er blandt andet en, der havde fået at vide, at hun skulle arbejde i 37 timer ellers kunne hun rejse. Hun har nu 30 timer hos mig og klarer der fint. Også på en anden måde kan arbejdet tilrettelægges, så det passer den enkelte: - Jeg havde en ansat, der tit var syg om fredagen. Nu har hun simpelthen fri hver fredag, forklarer Vibeke Haaning.