Naturvidenskab

Folk tabt i klimakamp

Miljøbevægelserne har i årevis med rette råbt vagt i gevær for at fremme fokus på klimaet.

Dette læserbrev skal ikke ses som en kritik af denne indsats. Det er et konstruktivt indspark til en mere åben debat om klima/energi. Når 4 ud af 10 danskere ikke tror på, at CO2 påvirker klimaet, så har både miljøbevægelsen og det politiske Danmark glemt kirkegaard i deres hovmod af bedre klimaviden. Den danske filosof Søren kirkegaard skrev: "At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der". Klimakampen ligger meget langt væk fra dagligdagens almindelige problemer. For den normale dansker virker det usandsynligt, at vores daglige brug af fossil energi skulle påvirke klodens klima. Klimaet har jo altid været i forandring, siger klimaskeptikerne med rette, og for 1000 år siden på Grønland mm. Spørgsmålet om to grader mere eller mindre, 20 centimer eller en halv meter havstigning. Dette virker for mange almindelige anskere, som noget højt løftet studenterhue/professor-vrøvl, der kun muligvis sker om 20-50 år. Der er fire lige gode grunde til at udfase den fossile energi i Danmark. For lad os dog gøre det til en dansk debat, ikke kun den vidtløftige debat om det globale. Nej, det handler mest om vores lokale verden i lille Danmark. 1, Danmarks selvforsyningsgrad: Den danske energiproduktion i Nordsøen falder med ca. 10 pct. om året. Siden 2004 har vi tabt ca. 25 pct. af olie- og gas-produktion, nu i 2008 oplever vi underskud på statsfinanserne og betalings balancen, da olieprisen falder samtidigt. Vi har som land ikke råd til at blive importører af olie eller gas, Situationen truer os med et status som importører af naturgas i allerede år 2016 og olie i år 2017. Dette helt lokale danske problem gør, at vi helt enkelt skal handle for ikke at skulle skære dybt i vores velfærdsydelser. Vedvarende energi skaber lokale job, og der holder pegende i et kredsløb i lokalsamfundene på landet i Danmark. Vedvarende energi er at tegne en kasko forsikring for velfærdssamfundet. 2. Peak-ressourcer. Alle fossile ressourcer er begrænsede, jorden er en rund kugle, derfor alt begrænset. IEA, OECD's klimaagentur råber oliealarm og kalder til energirevolution. Trods den lave pris vil olieproduktionen toppe om få år. Dette giver en usikker forsyningssituation. 3: det geopolitiske ressourceproblem, olien og naturgassen befinder sig eller har transport veje forbi betændte politiske områder. Sidst så vi en olietanker med 1.2 millioner tønder råolie blive kaperet af pirater i Adennerbugten ved Somalia. En række terrorangreb kan lukke for en stor del af vores olie- eller naturgas-forsyning og skabe en stor forsynings krise. Rusland truer nu igen med at lukke for gassen i Ukraine, som der er transitland for ca. 60 pct. af gassen til EU. 4. Klimaspørgsmålet, som der rigeligt beskrevet i utallige læserbreve, klimaministerium m.m. Når vi begynder at gå målrettet mod at blive et samfund, der spare C02 ved at spare energi og indføre vedvarende energi, indtil vores samfund er 100 pct. fossilfrit. Er det i det hellige klimaets navn eller "bare" for at undgå, at vi som land skal importere fossil energi, fra diktaturstater, der bruger olien og naturgassen som politiske våben til at nedbryde vores demokrati. Eller om det er for at redde velfærdsstaten fra økonomisk ruin. Spørgsmålet om, hvorfor vi gør det, er som sådan en totalt irrelevant debat, så længe vi bare gør det. I den sidste ende er det kun resultatet, som tæller. Klimaet er ganske givet ligeglad med, om man tror på, at det er et problem, så længe handlingen man udføres og spare CO2 eller andre klimagasser. Når 4 ud af 10 danskere tabes i denne vigtige kamp, så har vi et alvorligt demokratisk problem. Denne kamp skal vindes for Danmark, og verden har en fremtid. Om vi fordømmer Lomborg med rette for at gøre folk til klimaskeptikere, så kan Lomborg fortsat ikke ændre, at vores danske økonomi er totalt afhængelig af, at vi er energieksportører, ikke importører af energi. Lomborg har meget svært ved at kunne modargumentere faktum: Danmarks olie/gas produktion falder mod importstatus om få år, og dette vil føre til import af olie og gas fra politisk betændte områder i en tid, hvor ressourcerne sansyneligtvist bliver sparsomme. Her mangler vi dog en indrømmelse fra vores nuværende VK regering, der uretmæssigt har tegnet et fejlagtigt skønmaleri af Danmarks økonomi, uden at erkende hvor afhængige vi faktisk er af olien og gassen. Så vær dog ærlige for den gode sags tjeneste tak. Indrøm åbent, at vi har et nationalt problem med at blive energiimportøre.r Bred debatten ud, og vind både folket og kampen for at redde verden.