EMNER

Folkeafstemning i ni lande

Den britiske premierminister Tony Blairs tilsagn om folkeafstemning om EU-forfatningen kan starte en ny bølge af folkeafstemninger om den kommende Unions-forfatning.

BØLGE Tidligere var det kun Irland og Danmark, som holdt folkeafstemninger om nye EU-traktater. Denne gang er det ikke bare en ny traktat, men en traktat som indfører en fælles Unions-forfatning til at stå over alle EU-landenes nationale grundlove. Når den træder i kraft, etablerer EU sig som en slags stat med fælles præsident, udenrigsminister og udenrigsministerium og en forbundsregering i Bruxelles. Der er nu ni lande, som har meddelt, de skal have folkeafstemning. Luxembourg, Holland, Spanien og Portugal var indstillet på at stemme sammen med EU-valget 13. juni. Det er nu ikke muligt, fordi Unions-forfatningen først ventes færdig tre dage efter EU-valget. Irland og Danmark skal først behandle forfatningen i parlamenterne, fordi folkeafstemningerne her er grundlovskrav. Tjekkiet og Polen skal også have afstemninger. Tjekkiet, fordi forfatningen ikke kan få 2/3 flertal i de to kamre. I Polen, fordi man ændrer på Nice-traktatens stemmeregler. Sker det, har alle partier lovet folkeafstemning. Med Blairs tilsagn er det således 9 af 25 lande, som skal have afstemning om forfatning, og spørgsmålet diskuteres også ivrigt i andre lande. JuniBevægelsen er med i en fælles europæisk kampagne for folkeafstemning i alle lande. Vi ser gerne, at afstemningen holdes den samme dag, så man ikke kan manipulere med datoerne. Kampagnen har sin egen hjemmeside på adressen: www.EU04.com Her kan alle skrive under på ønsket om at have folkeafstemning om Unions-forfatningen i alle lande.