Lokalpolitik

Folkeafstemning møder modstand

- Vi har en køreplan for strukturafstemningen, og den skal vi følge, mener flertal i byrådet

FJERRITSLEV:Borgmester Otto Kjær Larsens (V) forslag om en vejledende folkeafstemning om Fjerritslevs fremtidige tilhørsforhold ser ud til at få en hård medfart i byrådssalen på onsdag. Der tegner sig - som tingene ser ud nu - et flertal på ni-seks mod at gennemføre en folkeafstemning. De ni er fire UP'er, Steen Andersen, K. Aa. Jespersen, Otto P. Kjær og Johan Svaneborg, tre Socialdemokrater, Per Halsboe-Larsen, Leif Nielsen og Carla Madsen, samt to fra Venstre, Arne Andersen og Jørgen Eriksen. To byådsmedlemmer har meldt afbud til mødet, Søren Grøn (UP) og Palle Birkholm (S), da de er bortrejst. Erklærede tilhængere er, ud over borgmesteren, Ejvin Krukow, Vagner Simonsen, Niels Jørgen Godiksen og Ingeborg Mikkelsen fra Venstre samt Ejler Winkel (UP). Begrundelsen for modstanden er næsten enslydende for de ni: Det er alt for sent, der er allerede lagt en køreplan for en afstemning i byrådet, man kan ikke nå at sætte folk ordentlig ind i sagen, punktet er kommet for sent på dagsordenen, og forslaget er i strid med hvad der er vedtaget i styregruppen. - Jeg er lidt overrasket over borgmesterens forslag, siger Socialdemokratiets gruppeformand Per Halsboe-Larsen. - Hvis der var brug for det, kunne vi have holdt folkeafstemning for længe siden. Som det ser ud nu, stemmer jeg nej til forslaget, siger han. Borgmesterens partifælle Jørgen Eriksen mener, at kommunalbestyrelsen skal gøre sit arbejde færdigt efter den køreplan, der er lagt. - Jeg er ikke tilhænger af en folkeafstemning. Vi skal se at komme videre, fastslår han. Johan Svaneborg støtter også en afvisning af forslaget, oplyser han. - Det er alt for sent, det bliver fremsat. Men jeg er parat til at lytte til gode argumenter i salen. Jeg møder med et åbent sind, tilføjer han. Ejler Winkel er den eneste UP'er, der går helhjertet ind for borgmesterens forslag. - Jeg forstår godt hans bevæggrunde, selv om det er noget sent, det kommer. Men jeg støtter det i hvert fald, siger Winkel. Højlydt undren Steen Andersen, der sidder i styregruppen som medlem af økonomiudvalget, undrer sig derimod højlydt. - Det er noget af en kovending, borgmesteren har taget. Indtil nu har han ikke ment, at borgerne skulle inddrages på den måde, så jeg synes det er meget besynderligt, siger Steen Andersen. - Jeg mener, vi skal holde fast i køreplanen og stemme i byrådssalen om de tre muligheder, vest, syd og øst. Hvis resultatet så bliver meget uklart, kan vi jo beslutte derefter at holde en vejledende folkeafstemning, tilføjer han. - Men egentlig mener jeg, at hvis vi skulle have en folkeafstemning lokalt, skulle vi først have haft et Folketingsvalg med strukturen som tema, tilføjer han. Ingeborg Mikkelsen oplyser, at hun følger borgmesterens forslag, og det samme gør Niels Jørgen Godiksen. - Det er en fornuftig ting, når vi ikke har noget entydigt flertal i kommunalbestyrelsen for en af de tre modeller, siger han. Ikke et nederlag Om holdningen hos byrådskollegerne siger Otto Kjær Larsen, at han ikke opfatter det som et stort personligt nederlag, hvis hans forslag stemmes ned onsdag aften. - Lad os nu se resultatet først. Afstemningen foregår jo ikke i avisen, men i byrådssalen, som han siger. - Men mit ærinde har hele tiden været, vi får diskuteret og stemt om, hvorvidt vi skal have en vejledende folkeafstemning. Så kan vi ikke klandres for ikke at have taget stilling til det, fastslår borgmesteren.