Folkeafstemning - om hvad?

Lokalpolitik 1. december 2004 05:00

STRUKTURDEBAT: Da der forrige uge dumpede en seddel ind, hvor der blev opfordret til underskrift for at få en vejledende folkeafstemning om Nørager kommunes fremtidige tilhørsforhold, fandt jeg det en så god ide, at jeg satte mine kragetæer på sedlen – ikke fordi jeg er utilfreds med at vi skal mod nord, tværtimod hilser jeg det velkomment. Et par dage senere var jeg til kommunalbestyrelsesmøde i gymnastiksalen på Sortebakkeskolen, hvor et flertal af vores byrødder valgte at nedstemme forslaget om folkeafstemning. Argumenterne for og imod var mange og langt de fleste var gode, men jeg hæftede mig især ved Jens Ove Hansens udlægning af underskriftindsamlingen. Han mente, at modstanderne af folkeafstemningen var arrogante, da de kunne sidde de ca. 1.500 underskrifter overhørig. Det må da også rigtigt nok have krævet megen overvejelse at være så standhaftig, men hvor tit har vi ikke set politikere (ikke nødvendigvis her i kommunen), der har været så lette at påvirke, at vi har mistet respekten for dem? Er det kun når de er enige med os, at vi er glade for politikere med deres meningers mod? Nå tilbage til kommunalbestyrelsesmødet, hvor Jens Ove Hansen konkluderede at der da selvfølgelig skulle være en folkeafstemning, men kun om 2 muligheder, da løsningen mod Hobro ikke var et realistisk alternativ! Der sad jeg så på min hårde taburet og fik ondt i den allernederste del af ryggen. For det var ikke det jeg havde skrevet under på – der var der 3 alternativer. Hvem havde nu et strejf af arrogance? Man skal passe på med stenene, hvis man selv bor i et glashus! Antallet af underskrifter er mange steder blevet taget som udtryk for en utilfredshed med nord-løsningen og en støtte til vest-løsningen, ligesom initiativtagerne til underskriftsindsamlingen har kaldt afgørelsen i kommunalbestyrelsen for udemokratisk. Ingen af udsagnene kan jeg støtte, da jeg gerne ser en nord-løsning og da et flertal af folkevalgte også er demokrati – på lige fod med en folkeafstemning. Dette, sammenholdt med at der i denne uges udgave af Nørager Avis bliver annonceret efter flere underskrifter, gør at jeg hermed tilbagekalder min underskrift for ønsket om en folkeafstemning. Jeg kan se, at "demokratigruppen" regner med at alle dem, der skrev under første gang automatisk er medunderskrivere på den nye underskriftsindsamling. Det mener jeg i al beskedenhed ikke man med rimelighed kan gøre, da situationen har ændret sig. Kommunalbestyrelsen har truffet en demokratisk afgørelse, og teksten på det nye krav om folkeafstemning er en anden end den jeg skrev under på! Nu kan jeg ikke længere se om det er 2 eller 3 – evt flere alternativer der skal vælges imellem. Jeg vil i stedet slutte mig til Kaj Aage Pedersens opfordring til at være positive og gøre en indsats for at den nye kommune i Midthimmerland kommer godt i gang med hele Nørager som partner!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...