EMNER

Folkeafstemning

Hvis socialdemokraterne og andre er imod, at Danmark sender tropper til støtte for USAs krig imod Irak, kan de benytte sig af grundlovens § 42. Da der ikke er tale om en traktatmæssig forpligtigelse, kan 60 medlemmer af Folketinget inden for en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse over for formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Det er næppe sandsynligt, at Socialdemokratiet vil benytte sig af grundloven, da partiet ikke selv overholdt grundloven, da det havde regeringsmagten. Ole Maisted, tld.MF Jyllingevej 269, Rødovre Formand for De Grå Pantere maisted@besked.com