Børnepasning

Folkebiblioteket på vej i børnehave

Efter opdeling af skoledriften i Hals rykkes folkebiblioteket til tom børnehavebygning

HALS:Hvis også økonomiudvalget og byrådet senere siger god for projektet, vil Hals Kommune bruge godt 850.000 kr. på at flytte det nuværende folkebibliotek fra det fælles skole- og folkebibliotek ved Hals Skole til lokalerne, der indtil for nylig husede Hals Børnehave på Østergade i havnebyen. Det er i hvert fald, hvad et enigt kulturudvalg har indstillet over for økonomiudvalget og byrådet. Beslutningen om at flytte folkebiblioteket er fulgt i kølvandet på byrådets tidligere beslutning om at opdele bibliteksdriften i Hals - en beslutning, der dengang blev truffet for at lade Hals Skole overtage kun skolebiblioteket i forbindelse med skolens forestående, tredje renoveringsetape. Med beslutningen om at opdele blioteksdriften fulgte også et krav om at finde nye lokaler til folkebiblioteket, og midt i disse overvejelser har kulturudvalget tillige skullet medtænke den kendsgerning, at folkebib- lioteket formentlig ad åre skal være en del af det nye kulturhus, der arbejdes på at få bygget i Hals. To forslag Kulturudvalget havde derfor også to forskellige flytteforslag at operere med i forhold til folkebibliotekets nye adresse - to forslag, hvor der også skulle indtænkes tanker om, hvor midlertidig den nye folkeblioteksadresse eventuelt måtte være. Kulturudvalget valgte ikke desto mindre den dyreste af de to løsninger, og det forklares - i formand Sørn Nordhalds (S) fravær - af næstformand Jørn Martinsen (V) på denne vis: - Konklusionen på vores diskussion var, at det uanset hvad nok vil have forholdsvis lange udsigter med eta-bleringen af det nye kulturhus i Hals, og med dette tidsperspektiv in mente valgte vi derfor en løsning, der indtil da kan give brugerne af folkebiblioteket tålelige forhold. Plads til tilbygning Forskellen på de to forslag var, ar der i forslag 1 (628.700 kr.) blev regnet med en tilpasning af lokalerne, uforudsete udgifter, inventar og oprydning/renovering af udearealet, mens der i forslag 2 (851.800 kr.) også var indarbejdet en tilbygning på 35 kvadratmeter. Siger også økonomiudvalget og byrådet ja til indstillingen fra kulturudvalget, vil pengene skulle finansieres via en tillægsbevilling, ligesom der vil følge nogle afledte driftsudgifter med. Samtidig vil den af byrådet budgetterede indtægt på en mio. kr. ved salg af børnehavelokalerne ikke blive realiseret. Til gengæld ventes folkebiblioteket at kunne udvide åbningstiden fra 12 til 24 timer ugentligt.