EMNER

Folkegudstjeneste

AALBORG:Onsdag aften, er der for tredje gang folkegudstjeneste i Hans Egedes kirke på Grønlands Torv. Aftenen er et forsøg på at komme den moderne tid i møde med en fri og mere sanselig gudstjenesteform, hvor den enkelte - både børn og voksne - kan fordybe sig i ord, musik og billeder. Målet er at skabe en gudstjeneste, som er i tråd med både traditionen og tiden. Sangen har en stor plads, og prædikenen udfoldes som en teaterfortælling med et mere direkte budskab end sædvanligt. Temaet er inspireret af adventstidens tekster og handler om den glæde og tvivl, der knytter sig til den kristne forventning. Gudstjenesten ledes af sognepræst Benny Vindelev, og Hals Sangkor deltager med forskellige smukke korsatser, der knytter sig til fællessangen.