Litteratur

Folkekirken lokket i fælde

Kan man være ansat som sognepræst i den danske folkekirke uden at tro på Gud? Det går faktisk udmærket - og ser ud til at have gjort det i årevis - for sognepræsten i Taarbæk sogn i Nordsjælland, Thorkild Grosbøll, som ligeud og ikke så lidt provokerende har udtalt: "Jeg tror ikke på en skabende og opretholdende Gud, ikke på en opstandelse eller evigt liv. Den slags har aldrig sagt mig noget - end ikke som barn". I ny, yderst bevidst provokerende bog, "En sten i skoen. Et essay om civilisation og kristendom", afviser han i det hele taget alt, hvad andre måtte opfatte som åndelighed i den danske kristentro for i stedet at samle sin forkyndelse om de gode fortællinger, som Bibelen rummer. Som Thorkild Grosbøll selv har sagt: "Jeg er lykkelig tekstfortolker i traditionen og ansat til at læse over den samme historie uge efter uge". Men en ikke-troende - man fristes til at kalde det: gudsforladt - tekstfortolker er nu engang ikke det samme som en præst, der ideelt set skal fungere som et åndeligt forbillede for sine sognebørn. For hvis en præst ikke selv tror på den forkyndelse, som vedkommendes prædiken bygger på - hvordan kan man så fortænke sognebørnene i at tvivle? Og er prædiken så ikke bare en slags ritualiseret underholdning? Med sine ateistiske udtalelser har Thorkild Grosbøll i virkeligheden lokket folkekirken i lidt af en fælde. For hvis i første række den lokale biskop, Lise-Lotte Rebel, og sidste ende kirkeminister Tove Fergo lader sognepræstens meget lidt troende udlægning af kristendommen passere, sender de et signal om en kirke, der kan rumme snart sagt hvad som helst - og derved bliver så rummelig, at den mister sin mening. Hvis præsten omvendt ender med at blive afskediget, har folkekirken måske nok taget hans provokation alvorligt - men man kan så spørge sig selv (og skiftende kirkeministre og biskopper), hvorfor reaktionen først kommer nu, efter at den pågældende præst åbenbart har luftet sit særstandpunkt i så mange år? Endelig kan præsten jo vælge selv at sige op. For der må være nok at lave for en åbenbart dygtig historiefortæller og fortolker. I job, der ikke fordrer kristentro.