Kristendom

Folkekirken skal være service-kirke

Provst Ole Skovgaard Sørensen mener, at folkekirken skal opfylde borgernes ønsker

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Verner Tranholm-Mikkelsen mener, at barnedåb helst skal være på søndage. Arkivfoto

VENDSYSSEL:- Folkekirken skal yde den service, som borgerne efterspørger. Ønsker folk at blive gift i Dronninglund Slotskirke, skal de have mulighed for det. Og ønsker man barnedåb på en lørdag, skal det også være muligt. Det sagde provst Ole Skovgaard Sørensen fra Brønderslev Provsti på et møde, arrangeret af Østvendsyssel Distriktsforening for Menighedsrådsmedlemmer på Østvendsyssel Ungdomsskole i Dronninglund. Det var fremtidens kirke, der var til debat. Foruden Ole Skovgaard Sørensen var provst Ole Rygård Madsen fra Aalborg Nordre Provsti og provst Jens Jacob Jensen, Frederikshavn Provsti. Drøftelserne gik på, hvordan kurverne kan knækkes. Kirkens udgifter stiger, mens der bliver færre medlemmer af folkekirken. Ole Skovgaard Sørensen sagde, at folkekirken bør være servicemindet. Tidligere provst Verner Tranholm-Mikkelsen mener ikke, at det skal ske for enhver pris. Han sagde, at et barnedåb bør være søndag. - I f.eks. Hjallerup Kirke har man barnedåb nogle bestemte lørdage. Det er også i orden. Men at holde barnedåb en fredag eftermiddag eller lørdag eftermiddag, fordi det passer bedre ind i familiens ønske, synes jeg ikke om. Omkring bryllupper i Dronninglund Slotskirke sagde Ole Skovgaard Sørensen, at der kan trækkes på tidligere præster til at forrette nogle af de mange bryllupper. Folk, der ikke har tilknytning til sognet, skal i øvrigt betale for at blive gift i Dronninglund Slotskirke. Ole Skovgaard Sørensen sagde, at præster skal aflastes, når de får nye opgaver. Også kirkernes vedligeholdelse var til debat. Der var enighed om, at kirkegårdene skal holdes i pæn stand. Nogle steder er der kommunale kirkegårde, hvor standarden ikke er så høj, som på private. En mulighed for at skaffe flere penge til det egentlige kirkearbejde, er også samarbejde omkring stillinger som kirketjenere. I Østvendsyssel er der allerede et samarbejde. Da kirkegårdslederne i Asaa og Melholt stoppede, indgik menighedsrådene et samarbejde med Dronninglund Kirke. I dag har kirkeårdslederen I Dronninglund således ansvaret for fire kirkegårde. Foruden Dronninglund, Melholt og Asaa, er det Dorf Kirkegård. Jens Jacob Jensen stillede også spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt med fire lønnede medarbejdere til en gudstjeneste ¿ præst, kirkesanger, organist og kirketjener. Han fortalte, at også kirketjeneren nogle steder kan klare to kirker som præst, organist og kirkesanger. Der skal så blot være én af de andre, der slukker lys og låser kirken: Det kan også være en opgave for menighedsråd. Det kom også frem, at nogle menighedsråd kan slåes sammen. Hvor der i forvejen er et samarbejde om f.eks. drift af kirkegårde, kan der være ét menighedsråd. I dag er der en arbejdsgruppe på tværs af menighedsråd, der tager sig af det overordnede omkring kirkegårdsdriften. Der var også debat om, hvem, der skal betale. I dag dækker staten 40 procent af præsternes lønninger. Ifølge Ole Skovgaard Sørensen er der beregninger, der viser, at folkekirken betaler ca. 500 mio. kr. til staten. Men staten vil ikke vedgå sig, at det faktisk er folkekirken, der betaler til staten ¿ og ikke omvendt. Verner Tranholm-Mikkelsen: - Og staten har taget kirkens gods. Præsterne skulle blandt andet tjene en del af deres løn via præstegårdene. - Nu har staten solgt jorden, som jo faktisk tilhørte kirken. Det er nogle steder udstykket, sagde han.