EMNER

Folkekirkepræsten beder også for syge

Kirkebønnen bedes oftest fra prædikestolen efter prædikenen men kan også bedes fra alteret efter den salme, som synges efter prædikenen. Der findes en række bønner, der vejleder om bønnens indhold. I dem hedder det om syge: Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær nær hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede, de fængslede og de landflygtige, de forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold, de syge og dem, der skal dø. Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge... Præsten kan frit forme kirkebønnen efter vejledningen og inddrage motiver fra prædiken eller øjeblikkets situation og herunder - efter anmodning fra vedkommende - bede for bestemte personer. I kirkebønnen kan indlægges pauser, idet der opfordres til stille bøn for anliggender eller personer, som nævnes i kirkebønnen. Den Danske Salmebogs nye udgave findes bønner til mange anledninger. De er dels redigeret dels skrevet af biskop Søren Lodberg Hvas. Der findes bl.a. en bøn til brug før en operation og en tak for helbredelse. Kilde: Den Danske Salmebog og Henrik Christiansen m.fl: Højmessen i den Danske Folkekirke