EMNER

Folkelig opbakning

Når tallene om det kirkelige liv i Aalborg Stift sendes ud til efteråret, får hvert sogn sine egne tal over den folkelige opbakning. Statistikken opererer ikke med prædikanter, så i sogne med flere præster kan tallene ikke umiddelbart bruges som barometer for præsternes popularitet.