EMNER

Folkeligt nej

EU-TRAKTAT:Til Tage Kjærsgaard (9.10.): Nej til Maastricht og nej til euroen. Der var festdage, fordi demokratiet blomstrede, og det var ikke JuniBevægelsen, men et klart, folkeligt nej til EU¿s lusepusterier. Tænk at det var polakkerne af alle, der gennemskuede den første (kasserede) traktat før de islamistiske fingeraftryk (Europa hvilende på et kristent grundlag var raderet ud). Den nye traktat er vel støbt over den samme læst, når vi ved, at den er forfatter af den tyske kansler, der sidder i hængedynd til anklerne i islamisme, korrekthed og arbejdsløshed, altsammen p.g.a. den dumme euro, som vi imod alle odds sagde nej til. Det var kun demokratiet, der var så stærkt. Det vil altid sejre, og Fogh, der har den endelig beslutning om afstemning af den nye traktat eller ej, ved jo, at over halvdelen af vælgerne i Danmarks største parti vil sige nej, dersom vi fik en folkeafstemning, og så er det det rigtige resultat. P.S.: Fri os vel for EU-hær og blå blink på nummerpladerne.