Lokalpolitik

Folkeligt udvalg fortsætter

Glæde over, at folkeoplysningsudvalg bevares

MARIAGERFJORD:Spejderne og de små foreninger uden for idrætsverdenen bevarer deres talerør. Med bred politisk enighed i Mariagerfjord Kommune bevarer de gamle folkeoplysningsudvalg. En arbejdsgruppe med embedsmænd havde ellers foreslået at nedlægge folkeoplysningsudvalget. Men på det seneste møde i fjordkommunens sammenlægningsudvalg underkendte politikerne den anbefaling. - Vi har en tradition for at have et folkeoplysningsudvalg, og det er vigtigt med et tæt samarbejde med foreningslivet. Derfor er vi for et folkeoplysningsudvalg, sagde Venstres ordfører Poul Grøn, Mariager. Ronny Thomsen (S), Hadsund, supplerede: - Det er vigtigt, at foreningerne uden for idrætsrådet også har et talerør. Afgørelsen vækker glæde især blandt spejderforeningerne. - Det er da dejligt, og det er en meget rimelig beslutning. Kommunen får et idrætsråd. Men der er jo mange foreninger uden for idrætsområdet, måske over 60, som pludselig ville stå uden et talerør, siger Niels Gundersen, formand for spejdernes fællesudvalg i Hobro og omegn. Steen Brandt, formand for folkeoplysningsudvalget i Arden Kommune, er også tilfreds med, at udvalget overlever. - Men den nye kommune skal ikke bevare folkeoplysningsudvalget for enhver pris. Hvis det kun skal administrere voksenundervisningsområdet og ikke idrætten, bliver der for lidt at lave, siger Steen Brandt. Argumentet for at nedlægge udvalget var tilsvarende, at det nye kultur- og fritidsudvalg vil få for lidt at lave. Størstedelen af fritidsområdet ligger nemlig i folkeoplysningsudvalget, hvor medlemmerne har indflydelse på fordeling af kommunale tilskud. Arbejdsgruppen mente også, at folkeoplysningsudvalget vil blive et ekstra led, der bringer opgaverne for langt væk fra politikerne. Flertallet i folkeoplysningsudvalget skal bestå af brugere, hvilket vil sige foreningernes repræsentanter. Mindretallet bliver politikere. Oplægget lød på 11 medlemmer i alt, men kultur- og fritidsudvalget hævede tallet til 15. - I denne tid, hvor det hele skal køres sammen, er det vigtigt at få så bredt sammensat et udvalg som muligt, forklarede Erik Kirkegaard Mikkelsen (K), Mariager, der er formand for kultur- og fritidsudvalget.