Frederikshavn

Folkenes nordiske bånd intakte

FREDERIKSHAVN:- Det nordiske samarbejde er på ingen måde kriseramt, og der er masser af udviklingsmulighed, fastslår idrætskonsulent i Frederikshavn, Kim Mandrup. Avisens artikler i denne uge om regeringens og amtets angivelige svigtende de nordiske engagement, har kaldt ham på banen. - I min verden er der ingen problemer på det skandinaviske område, tværtimod, erklærer han. Kim Mandrup arbejder for tiden med en model for Nordisk Partnerskab. Den bygger på direkte udveksling mellem foreninger, klubber, bestyrelser og skoler med enkle samarbejdsaftaler om f.eks. stævner og turneringer, større samlinger eller enkeltdags-arrangementer, koncerencer, hvor partnere fra naboregionerne bliver inviteret med, og holdes vedlige gennem løbende korrespondance mellem direkte samarbejdspartnere. Nøgleordet er enkelhed og lave omkostninger. - Med privat eller kollektiv indkvartering kan man holde omkostningerne nede, og tilmed knytte personlige skandinaviske bånd. Får gæsterne en seng og noget mad, kan vi gøre gengæld næste år, siger han. Kim Mandrup forstår derimod godt, at et skandinavisk samarbejde, der sættes i værk fra oven, risikerer at gå i stå. - Det politiske system er for omstændeligt og har for mange lag. Sats på kontakterne direkte mellem parterne, anbefaler han. Som ansat af af Idrætssamvirket i Frederikshavn, er det især kontakten mellem idræts- og friluftsorganisationerne, han arbejder med. Men der kan med fordel arbejdes på tværs af gængse grænser mellem bredde- og finkultur, mener han. - Foreningen Norden er en vigtig brik. Den har et stort kontaktnet og kan være med i arrangementer udenfor foreningens traditionelle virkefelt, gøre dem bredere og etablere nye kontakter mellem mennesker. Et eksempel: når foreningen arrangerer bustur til operaen i Borlänge, kan der jo sagtens være en gruppe boksere, der vil til nordisk stævne, med i samme bus.