Folkeoplysning med base i Rørbæk

Hobroenser skal virke som katalysator for den brede folkelige oplysning i fire amter

RØRBÆK:Selv om Dorthe Lykke Olesen i efteråret har fået Destination Himmerlands flotte kontorlokaler i Rørbækcentret som ramme for sit virke som regionskonsulet for LOF, så kommer hun alligevel til at tilbringe en stor del af sin arbejdstid på de danske landevejene. - Som regionskonsulent for Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Århus amt er det min opgave at støtte og rådgive de fire amtsbestyrelser og de mange lokale afdelinger af LOF i området. Og det er rigtig mange, fordi vi næsten har en lokalafdelinger i hver enkelt kommune, helt præcist 213 på landsplan, forklarer Dorthe Lykke Olesen. Hun har været ansat de sidste syv år som regionskonsulent for LOF, og har inden flytningen til Rørbæk haft base i Viborg. - Men da vi alligevel stod over for at skulle flytte i nye lokaler i Viborg, og jeg gennem medierne var klar over, at lokalerne efter Destination Himmerland var ledige, så blev Rørbæk min nye base. Det skal også ses i lyset af den centrale placering i forhold til motorvejen samt mulighederne for samarbejde med kursusvirksomheden Rørbækcentret i samme bygning, fortæller hun. Uddannet lærer Til daglig bor hun sammen med mand og barn i Hobro og er uddannet lærer for mange år siden på Aalborg Seminarium. - Men reelt har jeg aldrig undervist i folkeskolen, fordi jeg siden min læreruddannelse har drevet stofbutikker i tre større byer omkring Mariager Fjord samt sideløbende undervist på aftenskole i LOF regi. Dog har den voksenpædagogiske indgangsvinkel i min uddannelse været en afgørende og vigtig brik i mit arbejde som regionskonsulent de sidste syv år, fortæller Dorthe Lykke Olesen. Som konsulent med den øverste del af Jylland som geografisk arbejdsområde er det hendes ansvar at rådgive og hjælpe lokalafdelingerne i spørgsmål omkring økonomi, bestyrelsesarbejde og ikke mindst tolkning af relevant lovstof. - Her ligger der en stor opgave for os i den nye folkeoplysningslov, der netop er trådte i kraft 1. januar 2003. Der er simpelthen kommet nye tider for folkeoplysningen i Danmark, og uanset at de offentlige tilskud til lærerlønningerne fra i år nu vil blive kraftigt beskåret fra 2/3 til 1/3 i støtte med øget brugerbetaling til følge, så er LOF klar til fortsat at være med til at give danskerne en oplevelse med hensyn til folkeoplysning under mange forskellige former, påpeger Dorthe Lyklke Olesen. Nye mødeformer Ud over arbejdet som regionskonsulent i de fire nordlige amter har Dorthe Lykke Olesen andre arbejdsopgaver for LOF på landsplan. Blandt andet har hun netop stået for udgivelse af en guidehæfte om nye mødeformer i efteråret, som Venstres landsorganisation og Liberalt Oplysnings Forbunds landsorganisation hat stået for udgivelsen af. - Reelt er det et hæfte med 10 spændende forslag til, hvordan debatmøder kan afvikles for at give det optimale udbytte for mødedeltagerne. Nøglen til succes med debatskabende møder er nemlig et aktuelt og vedkommende emne og en mødeform, der engagerer og tiltrækker potentielle deltagere, påpeger Dorthe Lykke Olesen og tilføjer: - Det er nemlig lytning, der er den resulterende aktivitet i en dialog, og ikke det at tale. En hurtig gennembladning i guidehæftet viser, at mødelederens rolle og dialogens forskellige spilleregler også har en afgørende betydning for debatmøders succes, hvad enten der er tale om debatcafé, borgermøder, fremtidsværksted, Open Space, studiekreds eller visionsforum. - Blandt andet vil vi på en konference for alle landets oplysningsorganisationer her i foråret med integration som hovedtema bruge mødeformen Open Space. Den er meget effektiv i både større og mindre forsamlinger, fordi debatforumet med alle deltager placeret i en stor rund cirkel, hvor de enkeltes bidrag noteres på papirark placeret i cirklens midte giver de bedste betingelser for idéudvikling og fokusering på brede emner med mange åben løsningsmuligheder, forklarer Dorthe Lykke Olesen. Rolle som katalysator Som regionskonsulent for LOF betegner hun selv sin egen vigtigste rolle ud over at rådgive lokalafdelinger og amtsråd som mødeleder at være katalysator for idéudviklign og et positivt resultat for deltagerne uanset antal og form Hun giver selv den danske tradition med folkeoplysning under forskellige former gode chancer og muligheder for at overleve og udvikle sig i takt med den hastige samfundsudvikling og ny lovgivning. - Fra LOF"s side er målsætningen allerede klar, nemlig at vi fremover skal være mere synlige både på landsplan og lokalt. En af måderne for at sikre os fremover er efter min mening et større og tættere samarbejde med andre relevante foreninger omkring forskellige former for folkeoplysning, blandt andet er idrætsforeninger helt omlagt omkring integration og folkesundhed. - Og generelt er vi i LOF meget interesserede i nye samarbejdspartnere fremover til at løfte opgaven med formidling af folkeoplysning til danskerne i flok, erklærer Dorthe Lykke Olesen.