Fjerritslev

Folkeoplysningsformand stopper

Bodil Larsen har efter tre år på posten bedt sig fritaget for at fortsætte

FJERRITSLEV:Politik er andet og mere end at drøfte sagerne på møderne. Politik kræver god tid til forberedelse og til forhandling. Det gælder også, når emnet er fritidspolitik. 53-årige pædagogmedhjælper Bodil Larsen fra Fuglsang blev for fire år siden valgt ind i Folkeoplysningsudvalget og straks placeret i formandsstolen. Nu træder hun let på bremsen og stiger ud af formandsstolen. Opgaverne tog for megen tid og krævede for meget af hende. - Det har været spændende at have formandsposten. Den har givet indsigt i mange forhold omkring kommunens kultur- og fritidspolitik. Jeg har lært meget gennem og fået en god indsigt i fritidsområdet i de godt tre år, jeg sad for bordenden, når Folkeoplysningsudvalget var samlet. Hun bad på udvalgets februarmøde om at blive afløst som formand. Når udvalget mødes tirsdag er første punkt på den lange dagsorden valg af ny formand. - Jeg savner tid og kræfter til hvervet. Jeg har ikke det fornødne overskud mere. Så er det bedre at lade andre kræfter komme til. Formandens opgaver har bl.a. været sammen med sekretæren at opstille dagsordenen til udvalgsmøderne, at præsentere sagerne på møderne og lede forhandlingen. Bodil Larsen har sin idrætsmæssige rod i TIF 93 i Trekroner. Her har hun også sluppet formandsposten efter en otte gode år med fremgang i klubben. - Nu håber jeg, at der bliver mere tid til mine vidunderlige børnebørn. Bodil Larsen fortsætter perioden ud som menigt medlem af Folkeoplysningsudvalget.