Folkeoplysningsudvalget skal udpege centrale fag

BRØNDERSLEV: Folkeoplysningsudvalget i Brønderslev Kommune anbefaler, at der ikke fastsættes principper eller kriterier for oprettelse af fag og emner inden for voksenundervisningsområdet. Begrundelsen er, at udvalget er tilfreds med de fag og emner, der hidtil har været udbudt inden for voksenundervisningsområdet. Men dette synspunkt er politikerne i Børne- og kulturudvalget ikke tilfredse med, idet ønsket om at få udarbejdet kriterier er fremsat på byrådets oktobermøde. - Derfor sender vi sagen tilbage til Folkeoplysningsudvalget med henvisning til byrådets ønske. Folkeoplysningsudvalget skal komme med et forslag til, hvordan det kan lade sig gøre at differentiere tilskuddene. Måske er nogle fag mere kerneområde indenfor folkeoplysningen end andet. Og det vil vi gerne høre Folkeoplysningsudvalgets syn på, siger formand for Børne- og kulturudvalget Lene Hansen (S). Ifølge folkeoplysningsloven er der frit emnevalg, men Byrådet kan fastlægge nærmere regler for, hvad der forstås ved spil, idræt, dans og alkohol. Der kan eventuelt udarbejdes en såkaldt negativliste. Det vil sige en oversigt over, hvad det er for fag og emner inden for de enkelte kategorier, der ikke kan gives tilskud til. Desuden kan Byrådet beslutte - efter høring i Folkeoplysningsudvalget - at graduere tilskuddet efter fag og emner. Byrådet har mulighed for at tage stilling til, om alle fag og emner skal have de samme tilskudsvilkår eller skal der ske en prioritering. "Således vil kommunen kunne give et højere tilskud til f.eks. edb eller sprogfag og et lavere tilskud til andre fag, ligesom den inden for en faggruppe - f.eks. sprogfag - kan yde højere tilskud til et eller flere sprog frem for andre sprog.", står der i bemærkninger til lovforslaget i forbindelse med ændring af folkeoplysningsloven i 2002. "En eller flere foreninger kan således modtage et tilskud, der ligger over en tredjedel af udgifterne, medens andre foreninger modtager et mindre tilskud afhængigt af, hvilke fag og emner der indgår i foreningens tilbud.", står der videre i bemærkningerne til lovforslaget.

Forsiden