Folkeskole-makværk

Suk. Regeringens nye folkeskoleudspil er virkelig nedslående læsning.

For det er ganske tydeligt, at de vil fortsætte med flere bureaukratiske regler, endnu flere karakterer - samtidig med at de vil tillade flere elever i klasserne. Det er der hverken meget faglighed eller frihed over. Tværtimod. Regeringens krav om nulvækst tvinger samtidig kommunerne til at spare - også på folkeskolen. Det betyder bl.a. skolelukninger og færre undervisningstimer. Sørgeligt - det er, hvad det er. Den nye PISA-undersøgelse, der netop er blevet offentliggjort, sætter en stor tyk streg under det, vi alle har længe har haft kraftigt på fornemmelsen; Nemlig at regeringen er dumpet totalt, når det handler om at sikre en folkeskole i verdensklasse. Når det angår danske børns læsefærdigheder, ligger vi f.eks. på en 18. plads - langt bag efter de lande, vi normalt sammenligner os med. Og her er tale om elever, der startede i skolen, da regeringen kom til. Færre undervisningstimer, flere karakterer og flere elever i klasserne er ikke den rette medicin, når det handler om at sikre eleverne bedre undervisning. SF og S lover at gøre noget andet, hvis vi vinder det næste folketingsvalg. SF vil i stedet sikre flere undervisningstimer i folkeskolen. Vi vil skabe mere ro og tid til det enkelte barn ved at sikre, at der maksimalt er 24 elever i hver klasse. Ved obligatorisk lektiehjælp. Og ved at indføre en to lærerordning i fagene dansk og matematik i de mindste klasser. Vi vil ligeledes afsætte 750 mio. kr. til folkeskolen i 2011 og annullerer regeringens massive besparelser på uddannelsesområdet. Endelig skal lærerne sikres mere efteruddannelse, så de både kan holde motivationen og et højt fagligt niveau. Lad os nu lade være med at dunke eleverne med deres manglende færdigheder med et hav af nye test og karakterer. I stedet skal vi tilføre folkeskolen de ressourcer, som den så akut har behov for, og lave et reelt samarbejde mellem alle, der er involverede i skolen, så vi sikrer et højt fagligt niveau. Det er faktisk ret enkelt.