Folkeskoleforlig rokker ved faste traditioner

Mulighed for at organsiere elever og lærere på nye måder

HJØRRING:Én lærer - én klasse. Sådan har det som hovedregel været gennem mange år i den danske folkeskole, men noget tyder på, at skolerne mere og mere bevæger sig væk fra den model. I hvert fald får de snart muligheden for at organisere sig på en ny måde. Det sker med den ændring af Folkeskoleloven, som efter forslaget træder i kraft 1. august i år. Nogle af bestemmelserne i loven har virkning fra den dato, mens andre udmøntes på et senere tidspunkt. - Allerede i august indfases de nye regler vedrørende undervisningstimetal, men her bliver der ikke tale om de store ændringer for Hjørring Kommunes vedkommende, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). - Der bliver en lille forøgelse af timetallet i overbygningen fra 2004, men en af de større ændringer bliver, at der er mulighed for holddannelse efter nye regler. Man kan organisere sig på andre måder end lige én lærer pr. klasse, og der bliver endnu bedre muligheder for at tage afsæt i, at behov og interesser er forskellige for eleverne. Man kan tage udgangspunkt i det positive og komme videre derfra, og det synes jeg naturligvis er rigtigt godt, siger formanden. Lovændringen betyder bl.a., at fra 1. august i år skal der udarbejdes en indholdsbeskrivelse med angivelse af mål for arbejdet i børnehaveklassen. De nuværende kundskabsområder i fagenes skal fastholdes som det, der hedder slutmål, og fra sommeren 2004 er f.eks. engelsk på 3. klassetrin en del af de nye regler.