Folkeskolen er blevet styrket

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjarne Laustsen kommer i NORDJYSKE 15-10, med en ordentlig bredside mod regeringen, og ikke mindst undervisningsminister Ulla Tørnæs i særdeleshed, ja selv ministerens børn bliver inddraget i "kanonaden"

Bjarne Laustsen anklager blandt andet ministeren for at have gået på talerstolen foran de demonstrerende unge foran Christiansborg, men det som hun gjorde var bare at understrege fakta: Nemlig at den nuværende regering, sammen med kommuner og amter, har tilført uddannelsesområdet over tre milliarder ekstra, siden den tiltrådte november 2001. I stedet burde vi alle tage hatten af for ministeren, der i en ophedet situation turde "tale Roma midt imod" ligesom vi var mange der for nogle år siden fik dyb respekt for selvsamme Bjarne Laustsen, da han i en ophedet stemning modigt forsvarede efterlønsindgrebet overfor vrede vælgere. Set fra en kommunal udkigspost har Ulla Tørnæs og VK- regeringen tværtimod ført en meget fremsynet uddannelsespolitik - ikke mindst revisionen af folkeskoleloven, som efter svære forhandlinger med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kom i hus for små to år siden. Foruden flere timer i dansk og matematik, fremrykning af starten på fremmedsprog m.m. bliver der nu også i visse fag udstukket nationale mål. Alt dette har givet os politikere i Støvring Kommune inspiration til at give folkeskolen et ordentligt løft, sammen med implementeringen af ændringerne i folkeskoleloven. Med stor respekt for Venstres århundrede gamle decentrale skolepolitik har undervisningsministeren fået folkeskolen på rette fremadrettede spor, uden på nogen måde at lytte til mere centralistiske politikere, der gerne så elementer fra "den sorte skole" genindført. Men som de fleste ved "man kan ikke score uden at have et mål" Et andet resultat af ovennævnte revision, vi har haft gavn af i Støvring Kommune, er muligheden for at etablere fælles ledelse mellem flere skoler. Det er nemlig sådan at der nu kan etableres mere fleksible ledelsesformer ved skoler under 150 elever, hvis de ligger i et bysamfund på under 900 indbyggere. Det har bevirket at vi nu , i en tid hvor en "sand bølge af skolelukninger skyller ind over det ganske land" i Støvring Kommune har kunnet fremtidssikre to af vore tre små skoler, og det uden at gå på kompromis med det pædagogiske. Læreplaner i dagtilbud, fleksibilitet omkring modersmålundervisning er blot to andre af VK-regeringens resultater som også er med til at styrke fremtidens folkeskole. Et er hvad der er gennemført - noget andet er fremtiden. Også her er Venstre på forkant. Med devisen: "Du skal på samme tid holde fast i de umistelige værdier og dristigt tage del i de nye tanker" fremlagde Venstre efter sommerferien et visionært oplæg på området. Her tages der blandt andet fat på: målstyring, kontraktstyring, indskoling og ikke mindst konsekvenserne af den uundgåelige internationalisering. Det er alt sammen ting, vi i kommunerne arbejder med på fuld tryk, men selvfølgelig gerne vil videreudvikle. Afslutningsvis vil jeg dog understrege at jeg er enig med Bjarne Laustsen i et af hans postulater i synspunktet, nemlig der hvor han skriver: "Hvis danskerne skal kunne klare os i fremtiden , er og blive mere og bedre uddannelse et helt centralt område som vi ikke må svigte". Det lyder næsten som et citat fra Undervisningsministeren Peder Christensen er formand for Børne & Kulturudvalget i Støvring Kommune valgt for Venstre