Folkeskolen er for alle

Folkeskolens målsætning er ved at være på plads

BRØNDERSLEV:Ansvarlighed, faglighed, rummelighed, forebyggelse, fysiske rammer samt sundhed. Det er nogle af de emner, der prioriteres højt i målsætningerne for folkeskoleområdet. Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg har godkendt målsætningen for folkeskoleområdet, og målsætningerne indeholder disse elementer. - Det er overordnede målsætninger. Målsætningerne skal nu drøftes ude på skolerne, og de målsætninger, der findes på skolerne, skal så rettes til til de overordnede målsætninger, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). Omkring rummelighed fastslår målsætningen, at skolevæsenet er for alle. Læreprocessen bygger på det enkelte barn i fællesskabets rammer og med udnyttelse af de samlede ressourcer i den vifte af tilbud, der gives børnene. Støttefunktionerne skal være kendt af alle. Opgaven løses så tæt på nærmiljøet og så tidligt som muligt. Omkring ansvarlighed, indflydelse og demokrati understreges det, at opdragelse og undervisning er et fælles anliggende for børn, forældre og skole, og det bygger på dialog og medinddragelse af børn og forældre. Grundlaget for ansvarlighed er den nødvendige afklaring af forventninger mellem børn, forældre og skole. Børnene opdrages til ansvarlighed for egne handlinger. Omkring faglighed hedder det, at alle børn skal sikres højt fagligt udbytte. Læringen skal hele tiden være så motiverende, udfordrende og fremadskridende, at barnets personlige udvikling og tilegnelse af viden, lyst til fordybelse og engagement til stadighed udbygges og forstærkes. Det sker gennem udnyttelse af skolens samlede undervisninsgressourcer. Læreprocessen bygger på det enkelte barn i fællesskabets rammer og med udnyttelse af de samlede ressourcer i den vifte af tilbud, der gives børnene. Vedrørende forebyggelse hedder det, at der gennem samarbejde mellem børnehave og skole skabes en helhed i barnets institutionsforløb og i barnets hverdag.