Folkeskolen i storkommunen

DEBAT:Konservative byrådspolitikere står som garant for en stadig forbedring af folkeskolen. En folkeskole, der lever op til de bedste internationale standarder, og hvor undervisningsmaterialer, bygninger, IT-faciliteter og indlæringsmetoder hele tiden skal være tidssvarende. Hensyntagen og udfordring til den enkelte elev og dennes færdigheder er ledetråden for den Konservative politik på folkeskoleområdet. Kommunen skal styrkes som stedet med de mange uddannelsestilbud. Initiativer til nye uddannelsesformer bør støttes. Vi ønsker at samle og styrke de store undervisningsinstitutioner for unge i Hjørring. Undervisningen må ikke halte bagud i forhold til den konkurrenceudfordring, der ligger i den globale udvikling. Det skal være attraktivt at få sin uddannelse i Hjørring. Vi ønsker at skabe det bedst mulige læringsmiljø for det enkelte barn gennem en styrkelse af kommunens skoler. Vi arbejder bevidst på at skabe gode rammer for udviklingen i erhverv og arbejdspladser i lokalsamfundet, bl.a. fordi det er livsnerven for den enkelte skoles eksistens. Det er en klar konservativ holdning, at grundfagene dansk og regning skal styrkes i folkeskolens undervisning, det er samtidig vigtigt med øget fokus på vores fælles kulturarv og på idræt for at give grundlag for sunde børn. Vi er tilhængere af, at der indføres løbende tests af elevernes standpunkter til sikring af en kontinuerlig indlæring. Kantine med udbud af sund mad bør indføres på alle skoler.