Folkeskolen

RATIONALISERINGSGEVINST:I dit læserbrev 19. juni sætter du, Stig Lundbo, ved et stigende elevantal, lighedstegn mellem udgifterne pr. elev og udgifterne til folkeskolen. Det kan man ikke, og det er det eneste, jeg tager stilling til i mit eksempel 21. juni. Jeg kunne være kommet med mange andre eksempler. Rationaliseringsgevinst er noget man arbejder med i alle støtte institutioner. Du kommer nu med andre argumenter og lægger statsministeren andre ord i munden, hentet fra valgkampen. Folkeskolen er et stort område, og i en valgkamp bliver der sagt meget, som kan virke meget forvirrende. Tænk bare på Lykketoft, der begyndte som hård socialist med et udseende som Trotskij, og endte som mild bedstefar. Der er meget falskhed her i livet. Forholdet er nok, at alle partier ganske klart ser, at uddannelse og forskning er vejen frem for den enkelte som for samfundet. Det er der ingen enkelte partier, som har patent på. Det står faktisk beskrevet i indledningen til Biblen, da Adam og Eva bliver jaget ud af Edens have. Adam bed af visdommens frugt og sagt med nutidens sprog, sagde herren "Værsgo, at æde løs". Inden for folkeskolen er der meget større problemer, som er langt mere problematiske og diskutable. Det gælder til eksempel de handicappede børn og den stigende kvindelige dominans, hvor drengene henvises til psykolog og pigerne udvikler anoreksi. Ikke mindst det problem, at børn modnes i forskelligt tempo og ensretningen i skolen er alvorligt problem.