Folkeskolens naturfag ramt af ond spiral

68 procent af 600 folkeskoler har svært ved at finde faglærere

Foto: Michael Koch 
 Naturvidenskab i rostrup

Foto: Michael Koch Naturvidenskab i rostrup

Fysik, kemi og biologi ligger helt i top på listen over fag, som skolerne har svært at skaffe kvalificerede lærerkræfter til. Det viser en rundspørge til over 600 folkeskoler i hele landet, som Politiken har foretaget. Og fremtiden tegner endnu værre. Antallet af lærerstuderende, der vælger naturfag som linjefag, er faldet dramatisk til en fjerdedel, efter at den nye læreruddannelse blev indført. I DI - Organisation for Erhvervslivet er bekymringen stor. For de naturvidenskabelige fag er vigtige for virksomhederne og dermed for samfundsøkonomien. - Det er dybt ulykkeligt, siger forsknings- og uddannelsespolitisk chef Charlotte Rønhof. - Den onde spiral begynder, når unge mennesker ikke fra starten bliver undervist af lærere, som har forstand på og kærlighed til naturfagene og kan begejstre dem. Så får de en dårlig oplevelse og vælger heller ikke fagene i gymnasiet og videre i uddannelsessystemet. I Politikens rundspørge svarer hver sjette skole, at de har svært eller meget svært ved at skaffe lærere. Af dem nævner hele 68 procent fagene fysik, kemi og biologi som særligt vanskelige at skaffe lærerkræfter til. Selv blandt de skoler, som siger, at det stadig er nemt eller ligefrem meget nemt at skaffe lærere, er der mange, der fremhæver særlige problemer med faget fysik - foruden tysk og musik. Danmarks Fysik- og Kemilærerforening advarer om, at aldersfordelingen blandt de nuværende lærere er så skæv, at cirka halvdelen vil gå på pension i de kommende 5-7 år, og så vil lærermanglen for alvor slå igennem på dramatisk vis. Vender man blikket mod læreruddannelserne, er der ingen opmuntring at hente. Tværtimod. Antallet af lærerstuderende, der vælger fysik og kemi eller natur/teknik, er faldet til en fjerdedel efter den seneste reform af uddannelsen. Erland Andersen, som er formand for Natur/teknik-foreningen og underviser på Læreruddannelsen på Frederiksberg, kritiserer politikerne bag loven: - Man har opnået det stik modsatte af det, man ville. Loven er simpelthen en "ommer". Der bliver, firkantet sagt, kun uddannet dansk- og matematiklærere, mens de andre fag er ved at forsvinde. Læreruddannelsen er skruet sådan sammen, at det ikke er muligt at kombinere "store" linjefag som dansk og matematik med fysik/kemi eller natur/teknik. - Man begrænser de studerende meget, når det at vælge naturfag betyder, at man skal fravælge næsten alt andet, siger Line Hjarsø, formand for Landsforeningen af Lærerstuderende. De færdiguddannede naturfagslærere kommer til at undervise i mange små fag med få timer om ugen uden tæt kontakt med de enkelte klasser, og det er ikke et perspektiv, der tiltaler mange.