Folkeskoler kan løfte sig selv

Rebild Kommune vil samle ideer til en bedre skole inden for de samme rammer og sætter en lang og grundig debat i gang.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Pia Fræer Grundholm fra det fælles forum for skolebestyrelserne i Rebild er meget positiv.

Man skal ikke regne med, at der kommer flere penge til folkeskolen i de kommende år. Men hvad gør man så for at løse de udfordringer, som trænger sig på alligevel? Det handler blandt andet om at rumme så mange som muligt inden for almenundervisningen og om at få helst 95 procent af en årgang til at tage en ungdomsuddannelse. Det vil politikerne i børne- og ungdomsudvalget nu have alle med interesse i folkeskolen til at komme med ideer til. Derfor har de planlagt en forholdsvis lang debatproces, som først bliver klar til politisk behandling i juni 2011. I januar skal der holdes et seminar for de nærmeste berørte parter, det vil især sige elever, forældre, skolebestyrelser, lærere, skoleledere, embedsmænd og politikere. Senere skal der også være et eller flere helt åbne borgermøder. Men politikerne i børne- og ungdomsudvalget vil også gerne have en åben debat før seminaret: - Vi vil gerne have så meget som muligt med. Derfor har vi bedt forvaltningen indtænke en form for fordebat, måske et elektronisk debatforum på hjemmesiden, siger Anders Norup (V), formand for udvalget. Skolechef Per Larsen håber på, at skolerne også vil tage udfordringen op: - Det hele bygger på, at skolerne kommer med deres egen gode historie, og at vi får den kombineret med den nyeste forskning. Vi står på en brændende platform på grund af det økonomiske pres på hele den kommunale service. Men det er flot, at de lokale politikere har kunnet hive diskussionen fri af budgetdiskussionerne. Det giver os mulighed for at arbejde med fremtidsperspektivet på en mere åben måde og sikre os, at det er eleverne, der er i centrum, siger skolechefen. Og foreløbig hilser skolebestyrelsen debatten og nytænkningen særdeles velkommen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende fredag.