Folkeskolerne på skrump

Thisted Kommune skal spare, hvad der svarer til 11 lærerstillinger næste år.

Fem millioner kroner. Så meget skal folkeskolens budget i Thisted Kommune beskæres med i 2012, og byrådspolitikerne har pointeret, at nedskæringen skal nås via besparelser i lærernes arbejdstidsaftale. - Vi ser med bekymring på det her. Det synes ikke rimeligt, at det én gang til skal være skolevæsenet, der må holde for, siger Philip Lehn Brand, der er formand for Thy-Mors Lærerkreds. Han henviser til, at der i indeværende år er reduceret cirka 20 lærerstillinger som følge af ny skolestruktur og faldende børnetal. Den nye besparelse vil fjerne yderligere 11 medarbejdere fra folkeskolen. Forvaltningsdirektør Lars Sloth, Thisted Kommune, forventer, at man kan klare ændringen ved naturlig afgang - altså uden afskedigelser. - Det er da en trøst. Det er virkelig positivt, for det er ikke nemt at finde arbejde som lærer for tiden, siger Philip Lehn Brand. Tirsdag 29. november mødes repræsentanter for Thy-Mors Lærerkreds og Thisted Kommune til de indledende forhandlinger om arbejdstidsaftalen. - Vi skal drøfte, hvordan arbejdstidsaftalen kan ændres, så opgaver, der i dag løses, ikke længere skal løses, siger Lars Sloth. For Philip Brand er det afgørende, at besparelsen bliver synlig - så lærerne ved, hvad de skal - og borgerne kender virkningen af politiske beslutninger. Da en ny aftale først kan effektueres i det kommende skoleår, kan besparelsen på de fem millioner kroner ikke få fuld virkning i 2012, hvorfor Lars Sloth forudser indskrænkninger på andre poster. De fem millioner kroner udgør i øvrigt omkring 1,5 procent af det samlede budget for Thisted Kommunes folkeskole på cirka 350 millioner kroner.