Folkeskolerne slipper for besparelser i denne omgang

Borgmester Bent Sørensen (S) forventer at kunne friholde skolerne for endnu en tur med sparekniven

HALS:En yderligere barbering af Ny Skoledag og en ophævelse af reglerne om klassedeling i folkeskolerne. Det er nogle af de spareforslag, som forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af det årlige sparekatalog til brug ved byrådets budgetlægning for 2005 har præsenteret de folkevalgte beslutningstagere for - uden at disse dog efter to år med besparelser på skoleområdet kunne fristes til at skære på dette område endnu engang. - Det ser ikke ud til, at byrådet denne gang vil spare på skolevæsenet, siger således borgmester Bent Sørensen (S), der ikke tror, at den fortsat eksisterende mulighed for at hive spareforslagene på skoleområdet frem igen vil blive benyttet af nogle i Hals Byråd. - Vi var ikke glade for dem, og vi er i det hele taget kede af at spare på det her område, forklarer han. Dobbeltlærerdækning To af de tre spareforslag på skoleområdet drejede sig om at skære ned på Ny Sko-ledag endnu engang. Her gik det ene forslag på at fjerne den dobbeltlærerdækning, der i indskolingen er i fem ugentlige timer med både en lærer og en pædagog i sideløbende arbejde med de mindste elever. En sådan ændring ville have givet kommunen en besparelse på 620.000 kr. i 2005 - og 1,488 mio. kr., når hel-årsvirkningen gør sig gældende. Men dén idé er altså ikke på nuværende tidspunkt spiselig for de folkevalgte. Tilpasset timetal Det samme gælder for det andet spareforslag på Ny Skoledag-området. Her går forslaget ud på at foretage endnu en reducering af det ugentlige timetal i Ny Skoledag, så det matcher det vejledende timetal fra Undervisningsministeriet. Et sådant tiltag ville have medført et farvel til, hvad der svarer til 3,6 lærerstilling og 2,67 pædagogstilling, og mens det naturligt nok ikke ville have været rart for de berørte, så ville det også have betydet en betydelig udvanding af de principper, der ligger til grund for Ny Sko-ledag - såsom kombinationen af leg og læring, lærer/pædagogsamarbejdet omkring indskolingen og de lige lange skoledage. Så også det forslag er byrådet klar til at forkaste - selv om det i 2005 ville have givet en besparelse på 718.000 kr. efterfulgt af hel-årsvirkningen på 1,723 mio. kr. Klassedeling Det sidste af de "tunge" - og for byrådet uspiselige - spareforslag på skoleområdet drejer sig om helt at ophæve de gældende, kommunale regler vedrørende klassedeling i skolerne. I Hals Kommune er reglen p.t dén, at elev nummer 28 udløser en klassedeling, men havde byrådet sagt ja til dette, ville for skoleåret 2005/2006 have medført en reduktion på tre klasser. Det ville være gået ud over Ulsted Skole, hvor to 1. klasser med hver 14 elever ville være blevet lagt sammen til én med 28, mens der på V. Hassing Skole skulle gennemføres to omgange med klassesammenlægninger. Det ville ske for de tre 2. klasser, hvor de tilsammen 56 elever ville blive samlet i to klasser med hver 28 elever, og for de tre 5. klasser, hvor der ligeledes skulle fordeles 56 elever på to store klasser. Besparelsen ville med et ja i byrådet have været på 567.000 kr. i 2005 og 1,361 mio. kr. årligt derefter.