Folkeskolerne udsultes

FORRINGELSER:Forældre til børn på skolerne i Nibe Kommune kan til næste år forvente et dårligere skoletilbud end hidtil. Det er uundgåeligt, hvis planerne om at afskedige fem lærere føres ud i livet. En afskedigelse, der ser ud til at blive en realitet som følge af, at det første år med lønsumsstyring forventes at resultere i et underskud på tilsammen 1,8 millioner kroner på kontoen for lærerløn på kommunens fire skoler. Formanden for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen (V) udtaler i NORDJYSKE Stiftstidende 9. december: "Det er skolerne, der har overskredet budgettet med næsten 1,9 millioner kroner, ikke os. Vælger de at skære fem stillinger væk, er det deres valg."Det er jo ikke sådan det hænger sammen, Jack Jensen - det er for simpelt bare at skyde skylden på skolelederne, der har været hjulpet godt på vej af byrådet. Har du overvejet den mulighed, at årsagen til det store underskud kunne være, at du sammen med det øvrige byråd ikke har sørget for, at forudsætningerne for at få skolernes økonomi til at hænge sammen i år et med lønsumsstyring har været i orden. Puljen, der skulle dække bl.a. barsel og langtidssygdom, har været alt for lille til at dække de udgifter, der har været. Måske skulle den udgift slet ikke have været placeret på skolerne, men i en central pulje på forvaltningen. Du glemmer også, at byrådet på andre måder har været med til at trække tæppet væk under skolelederne, bl.a. med beslutningerne om at tilbageholde refusion for langtidssygdom samt pålægge skolerne en ekstra udgift til betaling for sundhedsklinikken. Det er for nemt bare at give skolelederne skylden. Hvornår er det for øvrigt blevet praksis, at politikerne kritiserer kommunens ledere offentligt. Er der tale om et enkeltstående tilfælde, eller er der tale om en ny praksis, borgmesteren og de øvrige byrådsmedlemmer er enige i. Det kunne være rart at vide. Jack Jensen oplyser, at en opbremsning af udgifter på øvrige driftskonti på skolerne har bragt underskuddet lidt ned. Fint nok, men der er da ikke nogen, der kan være tilfredse med, at man nu er nødt til at bruge penge, der er afsat til andre formål på skolerne til lærerløn. Det har da vist aldrig været meningen med lønsumsstyring. De meldinger, jeg gennem hele året har fået fra tillidsrepræsentanterne på skolerne, bekræfter mig i min opfattelse af, at projektet med lønsumsstyring har været uigennemskueligt. Den lønsum, der er tildelt skolerne, har ikke været stor nok til at opretholde det hidtidige serviceniveau på skoleområdet i Nibe Kommune.