Lokalpolitik

Folket tilbage til Læsø

En rapport dokumenterer, at de kriseramte småøer kan reddes, hvis den politiske vilje er til stede

I årevis har Læsø-færgen haft lidt færre passagerer hjem om aftenen, end den havde ud om morgenen. Øboerne bliver færre. Og som om det ikke var nok, bliver de også ældre og færre af dem har et job. Men for første gang i lang tid er der alligevel grund til optimisme på Læsø. Rapporten "Læsø, Samsø og Ærø - udvikling og muligheder" tegner godt nok et sort billede af Læsø anno 2003, men til gengæld anviser forskerne bag publikationen en lang række tiltag, der kan vende udviklingen på øen i Kattegat. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut nævner seks som "særligt vigtige" for øernes fremtid: Indførsel af "amtsvejprincippet" ved færgetransport, der betyder, at prisen for at seje med en færge skal svare til prisen for at køre samme afstand i bil. Øget tilskud til kommunerne. Etablering af investeringsfond. Flytning af statslige og amtslige arbejdspladser til øerne. Særlige dispensationsmuligheder for øernes kommuner i form af et "frihedsbrev", så de kan få dispensation fra krav, der gælder for større kommuner med flere ressourcer. At der bliver taget særligt stilling til de udsatte ø-kommuner ved den kommende kommunalreform. Flere af forslagene koster millioner, ligesom spørgsmålet om kommunernes forpligtigelser er politisk betændt - alligevel garanterer indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at rapportens seks anbefalinger har gode chancer for at blive til virkelighed. - I første omgang vil jeg tage sagerne op med trafikministeren og erhvervsministeren. Jeg kan jo ikke beslutte noget om færgefarten alene. Det næste halve år vil de forskellige forslag blive fuldt op, og så indkalder jeg borgmestrene til et møde til sommer, lover indenrigsministeren. Læsøs borgmester Olaf Juul Gaarn Larsen deltog i mødet fredag med borgemstrene fra Samsø og Ærø - økommuner, der kæmper med samme problemer som Læsø. Borgmestrene var mest nervøse for, om den kommende kommunalreform vil betyde, at øerne bliver indlemmet i fastlandskommuner. Det "vil betyde døden" for øerne, erklærede en borgmester. Lars Løkke Rasmussen udtrykte på alle måder sympati for borgmestrenes bekymringer. - Jeg kan sagtens forstå, de er nervøse, men det ville være forkert at love øerne noget på nuværende tidspunkt. Der sidder også mange andre borgmestre rundt omkring, der også føler sig i en udsat situation. Jeg kan bare sige, at nu er det stensikkert, at det her aspekt sidder helt fremme i hovedet på mig, når der skal drages konsekvenser af strukturkommissionens anbefaling. Indenrigsministeren tilføjede, at redningsaktionen for Læsø og de øvrige øer vil blive besluttet af flere omgange i 2004: Udover kommunalreformen skal der også ske en udligningsreform, ligesom øerne vil komme op i næste års forhandlinger med kommuner og amter Læsøs borgmester var da også lykkelig over dagen i København. - Vi fik ingen konkrete tilsagn, men det havde vi sådan set heller ikke regnet med, siger Olaf Juul Gaarn Larsen. - Læsøboerne skal være glade, for nu er vi kommet på dagsordenen, inden alt efter nytår drukner i debatten om kommunalreformen.